Tergooi

Tergooi is één van de ziekenhuizen waarmee we samenwerken in de pilot Casemanagement Medische Incidenten.


Tergooi en Fonds Slachtofferhulp

Tergooi ziekenhuis is één van onze partners in de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Patiënten die de dupe zijn geworden van een medisch incident, kunnen hier rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning geeft op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen onderzoeken we de meerwaarde van casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten. Openheid en erkenning blijken hierbij ontzettend belangrijk. Wat we uiteindelijk willen bereiken? Structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.