Onderzoek: passend hulpaanbod voor jonge slachtoffers van kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland veel voor en laat bij de jonge slachtoffers blijvende sporen na. Het gaat hier om lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. Welke hulp is er voor deze kinderen? En is die hulp voldoende?


Waarom dit project?

Wanneer jonge slachtoffers van kindermishandeling niet direct passende hulp krijgen, kunnen ze hun leven lang last houden van een heleboel problemen. Naast de directe lichamelijke en psychische gevolgen, lopen deze kinderen later in hun leven meer risico om in aanraking te komen met criminaliteit, hebben meer moeite met het aangaan van duurzame relaties, met het afmaken van een opleiding, een baan kunnen vinden en behouden. Ook kunnen zij later problemen ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen. Tot slot stijgt het risico op gezondheidsproblemen aanzienlijk: middelenmisbruik, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

Bestaande traumatherapieën werken niet voor ieder kind. Sommigen kunnen of willen nog niet praten over wat ze hebben meegemaakt. Ook hebben opvoeders soms moeite om met het ‘lastige’ gedrag van hun kind om te gaan en hun kind te steunen bij de behandeling. In de praktijk blijkt dat een aanzienlijk deel van de kinderen geen baat heeft bij de huidige behandelingen.

Extra risico is dat de kinderen niet langer in hun gezin kunnen opgroeien en soms meerdere keren ergens anders worden geplaatst in bijvoorbeeld een pleeggezin, gezinshuis of groep. Hierdoor doen zij nieuwe traumatische ervaringen op en nemen problemen alleen maar toe.

Doel van het project

We hebben als doel dat álle jonge slachtoffers van kindermishandeling in Nederland de hulp krijgen die ze nodig hebben. Juist ook die kinderen die het meest kwetsbaar zijn door de veelheid aan psychische klachten en gedragsproblemen waar zij mee kampen.

Wat houdt het project in?

Samen met Levvel en Amsterdam UMC werken wij aan een nieuw behandelmodel, waarbij we niet alleen werken aan de traumabehandeling zelf, maar juist ook aan de vertrouwensrelatie tussen het kind en de opvoeders. Door de opvoeders intensief te betrekken bij de behandelingen, vergroten we de kans dat de behandeling wél aansluit. Pas daarna wordt gewerkt aan het verminderen van traumaklachten en emotionele en gedragsproblemen. Hiervoor worden zowel gezinsgerichte als EMDR-technieken (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gebruikt.

We onderzoeken de effectiviteit van deze behandelmethode bij 40 kinderen en hun opvoeders. Bij een succesvolle uitkomst zorgen we ervoor dat de methode breed beschikbaar wordt gesteld.

Partners van dit project

Samen met onderstaande partners doen we er alles aan om dit een succesvol project te maken.

  • Levvel
    Amsterdam UMC