Pieter van Vollenhoven brengt penning en onderzoek onder bij Fonds Slachtofferhulp

‘De bereidheid om in noodsituaties in te grijpen is voor medeburgers van onschatbare betekenis.’

Gepubliceerd op

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft zijn penning voor burgermoed ondergebracht bij het Fonds Slachtofferhulp. De penning werd in 2012 in het leven geroepen door de stichting Maatschappij en Veiligheid. Met de penning worden burgers geëerd die het verschil maken in het leven van een ander door in een noodsituatie moedig te handelen. Het Fonds Slachtofferhulp wil hiermee naastenhulp nog meer stimuleren. Het belang van elkaar bijstaan en het tonen van burgermoed wordt door de coronacrisis verder uitvergroot.

“Het lot van slachtoffers en nabestaanden is altijd mijn drijfveer geweest om mij voor het onderwerp veiligheid te blijven inzetten en vormde eveneens in 1989 mijn motivatie om het Fonds Slachtofferhulp op te richten. De penning is in 2012 in het leven geroepen om moedige burgers te kunnen eren en te belonen. Hun bereidheid om in noodsituaties in te grijpen, is voor medeburgers immers van onschatbare betekenis.” Naast de organisatie van de penning zal het Fonds Slachtofferhulp ook onderzoek doen naar de vele facetten die zijn verbonden aan het onderwerp burgermoed. “Vroeger was de overheid terughoudend op dit gebied, uit angst dat ingrijpen ‘eigenrichting’ zou kunnen bevorderen. Maar ook binnen het raamwerk van de wet, vinden heldhaftige acties plaats, die het waard zijn om te belonen.”, aldus Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, oprichter en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp.

Voordracht

Iedereen kan iemand voordragen voor deze onderscheiding. Het Fonds Slachtofferhulp is hiervoor op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij en daarmee het verschil heeft gemaakt in het leven van een ander. De uitreiking vindt jaarlijks plaats. Meer informatie en het voordrachtformulier zijn te vinden op www.burgermoed.nl

Onderzoekscommissie

Parallel aan de penning is er door het Fonds Slachtofferhulp een onderzoekscommissie ingesteld die onderzoekt wat men in onze maatschappij van burgers mag verwachten in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en het voorkomen van slachtofferschap. Deelonderwerpen zijn onder andere noodweer, burgerarrest en burgerwacht, het opleiden van burgers om handelend op te treden en vergoeding van opgelopen schade. De commissie evalueert de uitwerking van genoemde begrippen in het recht en in de praktijk, vergelijkt dit met de situatie in enkele andere landen en doet aanbevelingen voor verbeteringen in Nederland. De adviezen worden openbaar. De commissie bestaat uit:

1. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter)
2. Prof. mr. G.J. Knoops (hoogleraar, advocaat)
3. Mr. G. Corstens (voormalig president Hoge Raad)
4. Mr. F. Teeven (consultant, voormalig staatssecretaris VenJ, voormalig OvJ)
5. Prof mr J.J.M. Van Dijk (hoogleraar victimologie en criminologie)
6. Prof. dr. J.P. van der Leun (decaan Universiteit Leiden, hoogleraar criminologie)