Stichting Misbruikt!

Slachtoffers van seksueel kindermisbruik worden nog te vaak niet geloofd en krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben.


Stichting Misbruikt! zet zich in voor de collectieve belangen van mensen die langdurig seksueel misbruikt zijn. Dat doen ze door hun stem te vertegenwoordigen aan tafel met politiek, politie en justitie en richting het publiek.

De stem van misbruik

De stichting wist veel teweeg te brengen in december 2021 met de campagne ‘de stem van misbruik’. Drieduizenden mensen ondertekenden het manifest waarin werd opgeroepen om meer structurele aandacht te geven aan seksueel misbruik. Naar aanleiding van deze campagne kreeg de stichting ook veel vragen voor lotgenotencontact.

Ruimte voor ontmoeting

Om meer inzicht te krijgen in welke vormen van lotgenotencontact aan deze behoefte kan voorzien heeft de stichting een enquête uitgezet onder de doelgroep. De resultaten van de enquête zijn samengevat in het rapport ‘Ruimte voor ontmoeting’. Hierin wordt duidelijk dat de behoeftes verschillend zijn, maar er zijn een aantal punten die naar voren komen. Zo willen veel deelnemers begeleiding vanuit ervaringsdeskundigheid en ontmoeten ze elkaar het liefst fysiek in groepsverband. Veel geven aan een voorkeur te hebben voor meerdere ontmoetingen met een vaste groep lotgenoten.

Steun van Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp heeft de campagne en de enquête financieel ondersteund om bij te dragen aan de herkenning en erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik. Het ontmoeten en samenzijn met lotgenoten draagt hier sterk aan bij.

Een stem voor slachtoffers van kindermisbruik

Eén op de drie (32%) kinderen maakt ooit een vorm van misbruik mee. Wordt hun stem voldoende gehoord? “Zeker niet”, vindt Miranda Freriks, oprichter van Stichting Misbuikt! De stichting start vandaag een campagne om overheid, politiek, politie en justitie meer gevoel van ernst en urgentie te geven voor de gevolgen van kindermisbruik.