De Pieter van Vollenhoven penning

De penning wordt uitgereikt aan mensen die zo moedig waren om op te staan tegen onheil en onrecht en daarmee hebben voorkomen dat mensen het slachtoffer werden van milieucriminaliteit of zijn opgekomen voor wie helaas al slachtoffer was geworden.

Wat is de Pieter van Vollenhoven penning?

De Pieter van Vollenhoven penning is een eerbetoon en een aanmoediging, die bij gelegenheid wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die zo moedig waren om op te staan tegen onheil en onrecht. Met deze penning moedigt Fonds Slachtofferhulp mensen aan hun stem te laten horen om langdurige en massale gezondheids- en milieuschade aan te kaarten en daarmee tot belangrijke veranderingen te komen in de maatschappij.  De Pieter van Vollenhoven penning wordt uitgereikt wanneer een onafhankelijke jury een voordracht positief beoordeelt.

Eerste penning uitgereikt

De eerste Pieter van Vollenhoven Penning werd 31 mei uitgereikt 2024 aan de heer Wolf Willems en mevrouw Sunray Bruin. Zij ontvingen de penning uit handen van Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp. De penning is een eerbetoon en een aanmoediging die kan worden toegekend aan mensen of organisaties die zo moedig waren om op te staan tegen onheil en onrecht. Met deze penning moedigt Fonds Slachtofferhulp mensen aan hun stem te laten horen om langdurige en massale gezondheids- en milieuschade aan te kaarten en daarmee tot belangrijke veranderingen te komen in de maatschappij.

De penning die werd uitgereikt is een eervolle erkenning voor de moedige wijze waarop de heer Wolf Willems en mevrouw Sunray Bruin zich hebben ingezet. Zij hebben ernstige tekortkomingen op het gebied van milieu en veiligheid in Nederland aan het licht gebracht. Door deze tekortkomingen waren zowel de veiligheid in de industrie, de regionale veiligheid, het milieu, de volksgezondheid en grote financiële belangen serieus in het geding. Deze penning is een eervolle erkenning voor die moed.

Wie is prof. mr. Pieter van Vollenhoven?

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is oprichter en erevoorzitter van Fonds Slachtofferhulp. Vanuit zijn motivatie voor het lot van slachtoffers, stelde hij jarenlang en onvermoeibaar onveiligheid in het verkeer, binnen organisaties en ten aanzien van de leefomgeving publiekelijk aan de kaak. Om deze reden vormt de Pieter van Vollenhoven penning een belangrijk onderdeel van het programma milieucriminaliteit. Deze penning wordt toegekend aan een persoon of organisatie die heeft uitgeblonken in communicatie en/of handelen waarmee is voorkomen dat mensen slachtoffer worden van een milieudelict of door op te komen voor wie helaas al slachtoffer is geworden.

"In een maatschappij waarin we niet kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt."

Meer weten?

Heb je vragen of wil je iemand voordragen voor de Pieter van Vollenhoven penning? Stuur een e-mail naar info@fondsslachtofferhulp.nl.