Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Er zijn 16 locaties door het hele land. Er is altijd een centrum bij jou in de buurt. Ben jij slachtoffer van seksueel geweld? Neem dan direct contact op via 0800 – 0188 (24/7 bereikbaar).


Waarom dit project?

We gaan terug naar het jaar 2012. De hulpverlening voor slachtoffers van verkrachtingen is versnipperd, traag en ontoereikend. Fonds Slachtofferhulp besluit dat het anders moet en staat aan de basis van de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld: de beste mogelijke multidisciplinaire hulpverlening voor slachtoffers van verkrachting. Het CSG was heel hard nodig, en Fonds Slachtofferhulp is er trots op dat zij aan de wieg heeft gestaan van de oprichting ervan.

We hebben het project financieel mogelijk gemaakt en met voorlichtingscampagnes bekendheid eraan gegeven. Sinds 2018 kan het centrum rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Maar we blijven sterk betrokken. Met de bekendheid van het centrum stijgt het aantal slachtoffers dat zich meldt voor hulp na seksueel geweld. En juist nu staat de financiering onder druk. Slachtoffers van seksueel geweld hebben recht op deskundige hulp en onderzoek. Daarom helpen we opnieuw: dit keer met lobbyen bij de overheid.

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

In alle 16 locaties werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de hulp te geven die ze nodig hebben. Bij voorkeur binnen zeven dagen omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook is er meer kans om een dader te vervolgen als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Door te bellen naar 0800-0188 kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld direct terecht op de dichtstbijzijnde locatie.

Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl.