CentERdata

CentERdata is onderzoeksinstituut waar we nauw mee samenwerken. Zoals in ons onderzoeksproject Victims in Modern Society.

CentERdata en Fonds Slachtofferhulp

CentERdata is een  non-profit onderzoeksinstituut. Het instituut draagt bij aan wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek.  Samen werken we aan het onderzoeksproject Victims in Modern Society (VICTIMS). Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers in de moderne, veranderende samenleving. Zo kunnen we de steun aan slachtoffers daar beter op af te stemmen.

In het onderzoek vergelijken we de situatie van slachtoffers van geweld of een misdrijf met die van mensen die andere schokkende gebeurtenissen meemaken, zoals een ernstige ziekte of de dood van een dierbare. Daarnaast vergeleken we hun situatie met die van mensen die de afgelopen twaalf maanden geen heftige gebeurtenis hebben meegemaakt.

Samen met CentERdata hebben we binnen VICTIMS al verschillende onderzoeken gedaan. Onder andere naar sociale steun aan slachtoffers, de situatie van slachtoffers van partnergeweld en de impact van medische fouten op gedupeerden.