Joyriding

Een joyride lijkt op iets vrolijks, maar draagt in werkelijkheid bij aan verkeersonveiligheid. Iets waar Fonds Slachtofferhulp meer aandacht voor vraagt. Wij zien in de praktijk namelijk dat deze en andere vormen van roekeloos rijgedrag vaak leiden tot verkeersongevallen.

Gepubliceerd op

Wat is joyriding?

Nooit gehoord van een joyride? Betekenis: een rit met een gestolen voertuig, omwille van het plezier. Met het maken van een joyride kiest iemand ervoor om voor korte tijd en zonder expliciete toestemming van de eigenaar, een oneigenlijk voertuig te gebruiken. Vaak zonder zelf over een rijbewijs te beschikken.

Joyriding strafrecht

Ook al is joyriding vaak niets meer dan uit de hand gelopen kattenkwaad, wordt het meestal streng aangepakt door justitie. Je hoeft daarvoor niet zelf achter het stuur te hebben gezeten; als bijrijder tijdens een joyride kun je ook aansprakelijk worden gesteld.

Het is echter niet altijd makkelijk te bewijzen dat er sprake was van een joyride. Er moet voorwaardelijke opzet in het spel zijn geweest. Stelt de joyrider dat hij niet bewust het risico nam om zonder toestemming te handelen – bijvoorbeeld omdat iemand zich onterecht voordeed als eigenaar van het betreffende voertuig – dan kan de aanklacht komen te vervallen.

Boete joyriding

In uiterste gevallen staat er een gevangenisstraf van zes maanden tegenover een joyride, maar in de meeste gevallen blijft het bij een flinke geldboete. Met de nieuwe wetswijziging, die op verzoek van Fonds Slachtofferhulp per 1 januari 2020 is doorgevoerd, kunnen dit soort vormen van roekeloos rijgedrag tegenwoordig harder worden aangepakt.

Joyriding verzekering

Is jouw voertuig gebruikt voor joyriding? Dan is het nog de vraag of je eventuele schade van de verzekering vergoed krijgt. Dit gebeurt alleen als de dader op een of andere manier geweld heeft gebruikt om het voertuig over te nemen. Bijvoorbeeld door in een woning in te breken om aan de sleutels te komen, of door deze middels bedreiging in bezit te krijgen. Heeft de dader toegang gekregen tot de auto zonder deze te forceren of een andere vorm van geweld te gebruiken, dan wordt de gemaakte schade niet vergoed. Bijvoorbeeld als de sleutels nog in het slot van de auto zaten.

 

Waarom is joyriding zo gevaarlijk?

Behalve dat het een kwalijke zaak is andermans voertuig ongevraagd te ‘lenen’, is het rijden op openbare wegen zonder rijervaring levensgevaarlijk. Niet alleen voor de joyrider zelf, maar vooral ook voor de omgeving. Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden – maar eigenlijk voor ons allemaal – is het onverteerbaar dat iemand voor zijn plezier of uit onverschilligheid verkeersregels aan zijn laars lapt, terwijl de gevolgen voor anderen desastreus kunnen zijn.

Fonds Slachtofferhulp zet zich ervoor in dat dit soort vormen van roekeloos rijgedrag zwaarder gestraft kunnen worden. Zodat het iemand afschrikt zich er (opnieuw) schuldig aan te maken. En zodat er recht wordt gedaan aan het veroorzaakte leed bij verkeersslachtoffers en nabestaanden.