Aandacht voor gezinnen in nood

December staat in het teken van geven. Met de vraag ‘Wat geef jij in december?’ roepen we mensen op onze noodhulp te steunen, speciaal voor slachtoffers die in een noodsituatie terecht zijn gekomen en onze hulp keihard nodig hebben. Wat is die noodhulp precies? Voor wie is het bedoeld? En helpt het écht?

Ook in ons welvarende land gaat het helaas vaak genoeg mis. Ondanks overheidsvoorzieningen, verzekeringen en schadevergoedingen. We krijgen wekelijks schrijnende verhalen binnen van mensen die buiten hun schuld om slachtoffer zijn geworden en hierdoor (tijdelijk) de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen of zelfs in acute nood verkeren. Bestaande voorzieningen die te lang op zich laten wachten, de verzekering die niet direct uitkeert of een sociaal vangnet dat ontbreekt. Of je behoort nét niet tot de groep waar de hulp voor bedoeld is, je valt tussen wal en schip en komt direct in de problemen. Het water staat hen aan de lippen terwijl deze mensen, zo vlak na een ongeval of misdrijf, nog zoveel meer aan hun hoofd hebben.

Directe noodhulp

Het Noodhulpfonds kan dan uitkomst bieden. Het gaat bij noodhulp vaak om eenmalige ondersteuning in de vorm van geld, goederen of advies. Maar de flexibiliteit en snelheid waarmee we deze hulp bieden, zorgt voor grote impact. Wij kunnen dírect hulp bieden.

Neem David en zijn vrouw. Met hun drie kinderen konden ze aardig rondkomen dankzij het extra werk dat David als logistiek medewerker oppakte in het weekend. Maar dat extra werk lukt niet meer. David is onlangs door een groep jongeren in elkaar geslagen, waardoor hij het niet meer kan opbrengen om die extra uren te draaien. Hiermee is het gezinsinkomen flink gedaald. Ook heeft David last herbelevingen. Gespecialiseerde hulp zal hem goed kunnen helpen, maar daar staat zijn hoofd nu niet naar. Eerst moet er brood op de plank komen. Een bijdrage in de zorgkosten voor de gespecialiseerde hulp neemt veel de zorgen weg.

Noodhulp ook voor kleinere bedragen

Ook ‘kleinere’ aanvragen komen bij ons terecht: een nieuwe bril na een fietsongeluk, een weekendje weg om even de zorgen te vergeten, tegoedbonnen voor (kinder)kleding of schoolspullen. Wanneer mensen iets vreselijks overkomt, kan juist die eenmalige steun het extra zetje zijn dat ze nodig hebben om weer door te gaan. Juist omdat onze hulp eenmalig is, kunnen we snel beoordelen en schakelen. Hiermee maken we snel en heel direct een groot verschil.

Meer aanvragen voor noodhulp

Het aantal mensen dat het financieel moeilijk heeft, neemt toe als gevolg van de energiecrisis en stijgende prijzen voor levensonderhoud. Mensen die al wat minder te besteden hebben, worden het zwaarst getroffen. En als je dan óók nog slachtoffer wordt en je hebt geen reserves en er is geen manier om die klap op te vangen, dan is dat soms de bekende druppel. We zien het aantal aanvragen voor noodhulp dan ook toenemen. Graag willen we méér doen. Méér mensen helpen die het zo hard nodig hebben. Ons Noodhulpfonds is geen eindeloze bron, daarom vragen we met onze decembercampagne om extra hulp.

Hoe het werkt

Particulieren kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Noodhulpfonds. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag doen voor hun cliënt. Daarnaast is het van belang dat je door slachtofferschap in financiële problemen bent gekomen of je verkeert in een noodsituatie en je wordt niet, onvoldoende of niet op tijd geholpen door bestaande voorzieningen. Fonds Slachtofferhulp biedt drie vormen van noodhulp: een financiële bijdrage, een bijdrage in natura via één van onze sponsoren, of een bijdrage in de vorm van een dienst. Vaak geven we een combinatie van deze vormen. Zo kunnen we voor een slachtoffer van een verkeersongeval bijvoorbeeld een nieuwe fiets aanvragen en een bedrag voor nieuwe kleding aanbieden.

Wat geef jij in december?

Dankzij jouw gift helpen we gezinnen die elke dag met honger naar bed gaan, geen speelgoed krijgen tijdens de feestdagen en thuis vergaan van de kou.