Steun maakt sterker

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Afgelopen jaar heeft Fonds Slachtofferhulp zich weer met man en macht ingezet voor de opvang van slachtoffers en het verbeteren van hun rechtspositie. Zo zijn we onder meer begonnen met de pilot casemanagement voor slachtoffers van een medisch incident. Hebben we twee nieuwe projecten op het gebied van online seksueel geweld opgestart. Adviseerden we het ministerie van Justitie en Veiligheid over verschillende nieuwe wetsvoorstellen. En zijn we met ons programma Verkeer belangrijke stappen aan het zetten om de samenleving beter te beschermen tegen roekeloze rijders. Maar dat is slechts een kleine greep uit ons werk in 2018…

Sociale steun

Een nieuw jaar staat alweer voor de deur. Een jaar waarin mijn Fonds een jubileum viert: 30 jaar Fonds Slachtofferhulp. Een jaar om terug te blikken op wat er al is bereikt, maar vooral een jaar om met elkaar te werken aan wat er nog veel beter kan én moet. Bijvoorbeeld de rol van de samenleving en directe omgeving van slachtoffers en nabestaanden. Want niet alle signalen van slachtoffers worden goed opgepakt. Ook bestaan er nog steeds allerlei taboes die het herstel van hetgeen je is overkomen flink in de weg kunnen zitten. Secundaire victimisatie en victim blaming is nog altijd aan de orde van de dag en de informatie voor naasten van slachtoffers kan veel beter. Belangrijke punten die, naast ons bestaande werk voor slachtoffers, de aandacht verdienen. Want uit ons ‘Victims in Modern Society’-onderzoek (VICTIMS-project) weten we dat slachtoffers en nabestaanden veel behoefte hebben aan sociale steun vanuit de directe omgeving. Maar hoe bied je de juiste steun als naaste dan precies?

Steun maakt sterker 

Sociale steun is van onschatbare waarde en speelt, naast professionele hulp, een belangrijke rol bij de opvang van slachtoffers en nabestaanden in het verwerkingsproces. Daarom zullen we in 2019 op SlachtofferWijzer.nl een speciaal platform inrichten met tips en tools voor iedereen die in zijn directe omgeving een slachtoffer wil en kan steunen. Ook in het kader van ons programma Seksueel Geweld willen we aankomend jaar de omgeving van het slachtoffer meer bewust maken van hun waardevolle rol en hen handvatten bieden hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Want hoe steviger de ondersteuning vanuit de eigen kring, hoe beter slachtoffers hun veerkracht hervinden en leren omgaan met wat hen werd aangedaan.

Dat steun sterker maakt, ervaren wij ook als Fonds al 30 jaar. Want zonder de steun van onze donateurs en sponsoren hadden wij dit belangrijke werk voor slachtoffers nooit kunnen doen. Het is geweldig om te mogen rekenen op zulke betrokken mensen en bevlogen partijen die het beste voor hebben met slachtoffers en nabestaanden. En daar wil ik iedereen, op de valreep van 2018, heel hartelijk voor danken!

"Ik wens u een gezond en veilig 2019. Ook in ons jubileumjaar hoop ik dat u, met ons, slachtoffers wilt steunen. Want steun maakt sterker. Dat geldt ook in het nieuwe jaar voor ons allemaal!"
- Ineke Sybesma