Slachtoffer rechten: van papier naar praktijk

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

We zijn alweer even op stoom in 2019 en hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Dankzij uw bijdrage en een extra schenking van de VriendenLoterij konden we bijvoorbeeld van start gaan met ons verkeersproject TrafVic. Zodat slachtoffers en nabestaanden van ernstige verkeersongevallen straks kunnen rekenen op specialistische en laagdrempelige hulp.

We zijn ongelofelijk blij met uw steun en die van de VriendenLoterij, mogelijk gemaakt door alle deelnemers. Op pagina 5 van deze editie van de HulpPost leest u meer over TrafVic. Dat het ontwikkelen van nieuw hulpaanbod essentieel is, leest u terug in de special over online seksueel geweld op pagina 8. Samen met experts wordt toegewerkt naar een gerichte interventie waarmee jongeren die vastlopen na het meemaken van online seksueel geweld de draad weer zoveel mogelijk kunnen oppakken.

Het is mooi om die verbeterslagen met elkaar te kunnen maken. We zien dat bijvoorbeeld ook terug in het strafrecht waar op papier de nodige veranderingen én verbeteringen zijn doorgevoerd de afgelopen jaren. Daar leest u over in het artikel over de bestuurswissel van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers op pagina 10 van het magazine.

"Ondanks mooie wetten en goede intenties is de praktijk weerbarstig."
- Ineke Sybesma

We krijgen namelijk steeds meer signalen dat slachtoffers hard moeten vechten voor de rechten die dus op papier bestaan. Veel van deze rechten zijn nu niet afdwingbaar en door sommige rechtsambtenaren genegeerd. Zo krijgen slachtoffers heel vaak nauwelijks informatie over hun zaak en is een gesprek met de Officier van Justitie zeker niet vanzelfsprekend. We zien dat slachtoffers zonder een goede slachtofferadvocaat extra kwetsbaar zijn in ons rechtssysteem. Terwijl juist die advocaten ernstig onder druk staan: hun vergoedingen uit gefinancierde rechtsbijstand zijn onder de maat en het is voor velen van hen lastig de broek op te houden wanneer zij enkel slachtoffers bijstaan. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.

"Mijns inziens moeten slachtofferrechten veel serieuzer in praktijk worden gebracht."
- Ineke Sybesma

Ik maak me door deze ontwikkelingen ernstig zorgen over de toch al kwetsbare positie van slachtoffers en nabestaanden en heb in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor deze zorg gevraagd. Mijns inziens moeten slachtofferrechten veel serieuzer in praktijk worden gebracht. En als het recht van slachtoffers wordt veronachtzaamd, moet daar een sanctie op komen te staan. Zodat wat op papier staat ook werkelijk voor slachtoffers en nabestaanden wordt uitgevoerd. Daar zullen we ons als Fonds de komende tijd hard voor blijven maken. We vinden het fantastisch dat u ons daarbij steunt!

Lees de column van Ineke Sybesma in de laatste editie van HulpPost