Jan van Dijk Award

De Jan van Dijk Award is een scriptieprijs die wordt toegekend aan de beste scriptie of dissertatie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. In 2026 reiken we deze prijs weer uit. Op deze pagina lees je er alles over.

Wat is de Jan van Dijk Award?

Een scriptieprijs die wordt toegekend aan de beste masterscriptie of dissertatie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. In 2026 reiken we deze prestigieuze prijs weer uit.

Wie is Jan van Dijk?

De Award werd in 2014 geïntroduceerd en is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers. Prof. dr. Jan van Dijk houdt zich sinds de jaren zeventig bezig met de positie van slachtoffers van misdrijven.

Aan welke eisen moeten inzendingen voldoen?

De masterscriptie of dissertatie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven aan een Nederlandse of Belgische universiteit en beoordeeld (thesis) of verdedigd (dissertatie) zijn. De volledige eisen vind je hieronder.

Hoe kan ik meedoen?

Draag als auteur, begeleider of promotor de scriptie of dissertatie voor door een mail te sturen naar info@janvandijkaward.nl. Voeg je dissertatie of scriptie, een samenvatting van maximaal 1000 woorden en je officiële cijferlijst toe.

Wat krijgt de winnaar?

Behalve eeuwige roem ontvangt de winnaar € 2500,- (dissertatie) of € 1750,- (scriptie).