Vrije Universiteit van Amsterdam

Met de Vrije Universiteit van Amsterdam doen we verschillende onderzoeken en projecten. Waaronder onderzoek naar e-shaming en viral justice.


Vrije Universiteit van Amsterdam en Fonds Slachtofferhulp

De Vrije Universiteit van Amsterdam hecht grote waarde aan de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek.  De afgelopen jaren hebben de VU en Fonds Slachtofferhulp verschillende onderzoeken gedaan. Voorbeeld hiervan is het project leernetwerk OPEN in de zorg, een onderzoek naar opvang en schadeafwikkeling na medische handelen. Op dit moment werken we samen met de universiteit aan het project Viral Justice en e-shaming, waarbij slachtoffers online onthullingen doen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om meer inzicht te krijgen in het aantal slachtoffers dat online onthult, de beweegredenen, de behoeften en de gevolgen hiervan, subsidiëren we dit project.