Vrije Universiteit Amsterdam

Met de Vrije Universiteit Amsterdam doen we verschillende onderzoeken en projecten. Waaronder onderzoek naar e-shaming en viral justice.

Vrije Universiteit Amsterdam en Fonds Slachtofferhulp

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht grote waarde aan de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek. De afgelopen jaren hebben de VU en Fonds Slachtofferhulp verschillende onderzoeken gedaan. Voorbeelden hiervan zijn het project leernetwerk OPEN in de zorg, een onderzoek naar opvang en schadeafwikkeling na medische handelen. En het project Viral Justice en e-shaming, waarbij slachtoffers online onthullingen doen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om meer inzicht te krijgen in het aantal slachtoffers dat online onthult, de beweegredenen, de behoeften en de gevolgen hiervan, subsidieerde we dit project.