Vrije Universiteit van Amsterdam

Samenwerkingspartner bij de projecten TrafVic en TrafVic voor kids.


De Vrije Universiteit Amsterdam hecht grote waarde aan de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek. Persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal . En onderlinge verschillen worden juist gewaardeerd en slim benut. Zo ontstaan innovaties en inzichten die bijdragen aan een betere wereld.

Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn: verantwoordelijk, open en persoonlijk.

Samenwerking met Fonds Slachtofferhulp

De afgelopen jaren hebben Vrije Universiteit en Fonds Slachtofferhulp verschillende onderzoeken gedaan. Voorbeelden hiervan zijn

Gezamenlijke projecten