Onderzoek gevolgen kinderpornografie

Om slachtoffers goed te kunnen helpen, is het belangrijk te weten aan welke hulp zij precies behoefte hebben. Dat geldt in het bijzonder voor slachtoffers van kinderpornografie, een zeer ernstige vorm van seksueel geweld. Toch is er weinig bekend over de ervaring van slachtoffers en de gevolgen van dit misbruik. Daarom is in 2017 voor het eerst onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. Fonds Slachtofferhulp steunde het mogelijk maken van de Nederlandse vertaling.


Onderzoek gevolgen kinderpornografie

Om slachtoffers goed te kunnen helpen, is het belangrijk te weten aan welke hulp zij precies behoefte hebben. Dat geldt in het bijzonder voor slachtoffers van kinderpornografie, een zeer ernstige vorm van seksueel geweld.

Toch is er weinig bekend over de ervaring van slachtoffers en de gevolgen van dit misbruik. Daarom is in 2017 voor het eerst onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. Fonds Slachtofferhulp steunde de deelname van Nederland aan dit internationale onderzoek.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Honderdvijftig slachtoffers uit verschillende landen hebben via internet deelgenomen aan een vragenlijst opgezet door het Canadian Centre for Child Protection. Het onderzoek werd begeleidt door een internationale werkgroep, waar ook de Nederlandse Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, deel van uitmaakte.

De vragenlijst werd ook in het Nederlands vertaald, waardoor veel Nederlandse slachtoffers konden meedoen. Bijna de helft van de slachtoffers die meededen kwamen uit Nederland.

Wat zijn de resultaten van de studie?

De ingevulde vragenlijsten laten zien hoe slachtoffers tot op de dag van vandaag worstelen met wat hen is aangedaan. Met name het feit dat beelden van hen blijven rondcirculeren is een bron van veel stress. De belangrijkste resultaten en aanbevelingen op een rijtje:

 • Bijna de helft van de slachtoffers geeft aan bang te zijn om herkend te worden.
 • Dertig slachtoffers geven aan ook daadwerkelijk benaderd te zijn door iemand die hen had herkend van beelden die online stonden.
 • Veel slachtoffers vinden het moeilijk om iemand anders in vertrouwen te nemen. Ook blijkt dit vaak niet te helpen, omdat 16 van de 26 slachtoffers die het iemand anders vertelden aangaven dat het hierdoor niet stopte.
 • Slachtoffers ervaren therapie als ontoereikend.
 • Het Canadian Centre adviseert om een webcrawler te gebruiken die continu geautomatiseerd het openbare internet afzoekt en melding maakt van kinderpornografisch materiaal, zodat het verwijderd kan worden.
 • Veel slachtoffers hebben moeite met het vinden of houden van werk of het afronden van een opleiding.
 • Slachtoffers hebben behoefte aan erkenning, bijvoorbeeld in de vorm van een schadevergoeding.
 • Bij de meeste slachtoffers begon het misbruik al voor hun vijfde verjaardag.
 • Ongeveer de helft van de respondenten is misbruikt door meerdere daders die samenwerkten.
 • Het is belangrijk dat slachtoffers goede hulp of begeleiding krijgen, zoals bij het Centrum Seksueel Geweld.

Hoe steunde Fonds Slachtofferhulp het onderzoek naar de gevolgen van kinderpornografie?

 • Dankzij een financiële bijdrage van ons kon de Engelse vragenlijst in het Nederlands vertaald worden.
 • Fonds Slachtofferhulp heeft geholpen met het delen van de oproep om deel te nemen aan het onderzoek.

Meer informatie over dit onderzoek

Wil je meer weten over die onderzoek naar de gevolgen van kinderpornografie? Bekijk dan hier het volledige persbericht of ga naar de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.