Lotgenotencontact MH17

Veel nabestaanden van de MH17 vliegramp halen steun uit het contact met lotgenoten. De Stichting Vliegramp MH17 heeft daarom het initiatief genomen om bijeenkomsten voor nabestaanden te organiseren. Fonds Slachtofferhulp steunt dit van harte. Hier lees je meer over de stichting, het lotgenotencontact en op welke manier wij de stichting nog meer steunen.Lotgenotencontact via Stichting Vliegramp MH17

De Stichting Vliegramp MH17 werd enkele maanden na de vliegramp opgericht door nabestaanden van de slachtoffers. Al snel bleek namelijk dat een groot deel van de nabestaanden veel steun vindt bij elkaar. Niemand kan hen immers beter begrijpen dan zijzelf. Bestuurslid en nabestaande Dennis Schouten verwoordde dit heel mooi in dit interview: “Het helpt om veel contact met elkaar te hebben, want niemand snapt deze situatie zo goed als iemand die hetzelfde meemaakt.”

Een belangrijk doel van de stichting is daarom het bij elkaar brengen van naasten van de slachtoffers van de vliegramp. Dit doet zij onder meer door bijeenkomsten te organiseren en een beveiligd online platform te bieden waar lotgenoten contact met elkaar hebben. Daarnaast neemt de stichting ieder jaar het voortouw bij het organiseren van de officiële herdenking op 17 juli bij het herdenkingsbos bij Schiphol.

Wat doet Fonds Slachtofferhulp voor Stichting Vliegramp MH17?

Fonds Slachtofferhulp geeft subsidie voor het organiseren van lotgenotencontact. Ook heeft zij een bijdrage geleverd om de opstartkosten van de stichting te financieren. Daarnaast werken we nauw samen om belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar hulpverlening en rouw bij rampen mogelijk te maken. We vinden het namelijk belangrijk dat ook de slachtoffers van de toekomst goed geholpen kunnen worden.

Verbeteren hulpverlening

De studie Hulpverlening na MH17 werd uitgevoerd met subsidie van Fonds Slachtofferhulp. In deze studie is onderzocht hoe nabestaanden de hulpverlening hebben ervaren en hoe deze verbeterd kan worden. De resultaten van de studie leverende waardevolle lessen voor de toekomst. Ze werden daar waar mogelijk direct toegepast om de rouwverwerking te bevorderen.

Rouw na MH-17

Ook het onderzoek rouw na MH-17 wordt door ons financieel gesteund. Hieruit kwam de onderzoeksbundel ‘In mijn leven is iets kapot’ voort, over de psychologische gevolgen van de MH17 ramp. De resultaten hiervan waren aanleiding voor een vervolgonderzoek, dat ook door ons gesteund wordt. Het onderzoek gaat onder meer over de impact van de rechtszaak op de nabestaanden waarin de verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten, worden vervolgd. Dit uitzonderlijke proces heeft een grote impact op de nabestaanden. Dit onderzoek loopt nog.

Meer informatie over deze stichting

Wil je meer weten over de Stichting Vliegramp MH17 en waar zij zich voor inzet? Bezoek dan ook de website van deze stichting. Via de website is het ook mogelijk direct een donatie te doen.

Wat doet de stichting nog meer?

Het bieden van lotgenotencontact vormt slechts een klein deel van de activiteiten van Stichting Vliegramp MH17. De stichting zet zich namelijk doorlopend in voor de belangen van nabestaanden in de meest ruime zin van het woord. Ze treedt onder meer op als officiële spreekbuis, onderhoudt een duurzame samenwerking met overheidsinstanties en ondersteunt diverse wetenschappelijke onderzoeken.