LANGZS

Voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven is goede rechtsbijstand onmisbaar. Daarom steunt Fonds Slachtofferhulp de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS).Waarom dit project?

In 2019 deden meer dan 83.000 slachtoffers aangifte van (seksueel) geweld, blijkt uit cijfers van het CBS. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt nog veel hoger, omdat slechts vier op de tien naar de politie gaat om te melden wat ze is overkomen. Naar schatting worden dus ruim 200.000 mensen per jaar slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf.

Het zijn droge cijfers, maar ze maken duidelijk dat het leed enorm is. Geweld en seksueel misbruik hebben een zware impact op het leven van een slachtoffer, zowel lichamelijk als emotioneel. Daar moet je lang van herstellen en het duurt soms jaren voordat je weer iemand kunt vertrouwen en echt verder kunt leven.

Ook juridisch gezien komt er veel op je af als slachtoffer. Is het bijvoorbeeld slim om aangifte te doen of maakt dit het leed alleen maar erger? Een LANGZS advocaat helpt slachtoffers bij het maken van deze moeilijke beslissing. En als ze vervolgens besluiten een aangifte te doen, is het uiteraard van groot belang dat ze hun recht halen en erkenning krijgen voor het leed dat ze is aangedaan. Dit gebeurt altijd door middel van een strafproces. Daarbij is een goede advocaat die gespecialiseerd is in gewelds- en zedenmisdrijven onmisbaar.

Wat doet stichting LANGZS?

Stichting LANGZS is in 2007 opgericht als een netwerk van advocaten die zich richten op gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting biedt slachtoffers een platform waarop ze snel en eenvoudig met een gespecialiseerde advocaat in hun regio in contact kunnen komen.

Een LANGZS advocaat ondersteunt slachtoffers in de eerste fase en adviseert hen bij de keuze voor het wel of niet doen van aangifte. Gedurende het strafproces staat de advocaat slachtoffers bij en zet zich in voor gerechtigheid en het welzijn van het slachtoffer. Dit kan in de vorm van een gevangenisstraf, een schadevergoeding en/of straat- of contactverbod.

Daarnaast komt de advocaat op voor de rechten van het slachtoffer. Denk hierbij aan het recht op inzage in het dossier, het recht om stukken aan het dossier te laten toevoegen of het recht om een gesprek met de officier van justitie aan te vragen.

Bijhouden van een zwartboek

Naast het geven van rechtsbijstand zet LANGZS zich in om de (rechts)positie van slachtoffers te verbeteren. Dit doen ze onder meer door het bijhouden van een zwartboek. Hierin kijken ze naar hoe verschillende instanties die met slachtoffers werken dit niet altijd correct doen. Soms worden slachtofferrechten bijvoorbeeld niet nageleefd door de media of door overheidsinstanties. Door dit bij te houden verzamelt LANGSZ als het ware ‘bewijs’ dat er nog veel moet worden verbeterd in ons land.

Organiseren van symposia

Ook organiseert de stichting jaarlijks een symposium voor advocaten. Tijdens deze symposia behandelen diverse sprekers een actueel onderwerp vanuit een bepaalde gezichtshoek. Ieder jaar is er een ander thema, zoals ‘immateriële schade(vergoeding) na ernstig misdrijf’ of ‘online seksueel misbruik’.

Wat doet Fonds Slachtofferhulp voor LANGZS?

Wij ondersteunen LANGZS op verschillende manieren:

  • We gaven een financiële bijdrage om de website van de stichting mogelijk te maken.
  • Dankzij een subsidie van ons heeft de stichting een ondersteunend medewerker in dienst.
  • Het jaarlijkse symposium komt mede tot stand dankzij een financiële ondersteuning van Fonds Slachtofferhulp.

Stichting LANGZS

Voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven is goede rechtsbijstand onmisbaar. Daarom steunt Fonds Slachtofferhulp de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS). De advocaten die aangesloten zijn bij deze stichting zijn gespecialiseerd in gewelds- en zedenzaken. Ze bieden ondersteuning en helpen slachtoffers op juridisch gebied, zodat zij er nooit alleen voor staan. Daarnaast zet de stichting zich op verschillende manieren in om de (juridische) positie van slachtoffers te verbeteren.

Wil je meer informatie over LANGZS? Kijk dan op hun website. Hier vind je alles over de werkzaamheden van de stichting, de symposia, het zwartboek en de advocaten die aangesloten zijn.