Viral justice & e-shaming: ondersteuning bij het online delen

https://slachtofferwijzer.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bijlage-3.-Ondersteuning-bij-het-online-delen.-Viral-Justice-E-shaming_PDF.pdf

Stappenplan Viral justice & e-shaming

https://slachtofferwijzer.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bijlage-1.-Stappenplan.-Viral-Justice-E-shaming.-PDF.pdf

Feiten en cijfers seksueel geweld

https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-seksueel-geweld/

Onderzoeksrapport Viral justice & e-shaming.

https://nscr.nl/app/uploads/2020/10/Eindrapport_ViralJustice_151020.pdf

Advies voorontwerp wet seksuele misdrijven – Zedenwet

Advies voorontwerp Wet seksuele misdrijven

Cijfers seksueel geweld (Amnesty, 2019)

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/dossier

Literatuuronderzoek naar de kennis over omvang, aard en aanpak van online seksueel geweld

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/18/het-fenomeen-online-seksueel-geweld/het-fenomeen-online-seksueel-geweld.pdf

Onderzoek naar bejegening door zedenrechercheurs

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/06/23/meer-aandacht-nodig-voor-behoeften-zedenslachtoffers

Factsheet Seksueel Geweld CSG (01-2020)

Inkijkexemplaar Nee is oké

https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/neeisoke/

Infographic Sexting

https://slachtofferwijzer.nl/wp-content/uploads/2019/06/Infograpic-sexting-1.pdf