Een stevigere rechtspositie voor slachtoffers

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

De afgelopen jaren zijn de rechten van slachtoffers aanzienlijk versterkt. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, met name als het gaat om de uitvoering van slachtofferrechten. Want wat heb je aan een recht als je er geen gebruik van kunt maken? Voor Fonds Slachtofferhulp blijft de rechtspositie van slachtoffers daarom een belangrijk aandachtspunt. En het belangrijkste recht is natuurlijk het recht op goede hulp.

Nieuwe plannen van de minister

Gelukkig heeft ook Sander Dekker, de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, dit in het vizier. In zijn Meerjarenagenda Slachtofferbeleid heeft hij behalve de versteviging van de positie van slachtoffers in de rechtszaal ook oog voor de omgang met slachtoffers door hulpinstanties. Zo krijgt de politie meer mankracht om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben en wordt de online dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland uitgebreid. Verder wil de minister de privacy van slachtoffers beter waarborgen doordat persoonsgegevens in de toekomst niet meer automatisch in het strafdossier terechtkomen. En het verhalen van schade die slachtoffers hebben geleden moet beter vindt Dekker. Ons voorstel over de vergoeding van misdrijfschade, zullen wij daarom nu samen met het Ministerie gaan bekijken. We zijn er blij mee dat er naar ons en onze achterban geluisterd wordt!

Samenwerkingspartners

Het is belangrijk dat er met de plannen van de minister daadwerkelijk recht wordt gedaan aan het leed van slachtoffers en nabestaanden. Samen met diverse partners en belanghebbenden volgen wij de ontwikkelingen daarom op de voet. Zoals met LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. En ook met FNG, de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers waarin diverse lotgenotenorganisaties zich hebben verenigd, zullen we samen blijven strijden.

“Klaar met roekeloos rijgedrag”

Dat we met belangenbehartiging en ons stemgeluid echt iets voor elkaar kunnen krijgen, blijkt ook uit het nieuwe wetsvoorstel van Minister Grapperhaus van Justitie waarmee hij gevaarlijk en roekeloos rijgedrag zwaarder wil bestraffen. Ons onderzoek naar de strafmaat in het verkeer ligt daar namelijk aan ten grondslag. Grapperhaus is “helemaal klaar met roekeloos rijden”. Wij delen zijn mening! Hopelijk zullen slachtoffers en nabestaanden zich in de komende jaren steeds meer erkend voelen. Want dat is precies waar we het voor doen! Wij waarderen het zeer dat u ons steunt.