Recht op vergoeding als je moet getuigen

Ben je slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op informatie.


Ben je getuige van een strafbaar feit? Dan wordt je mogelijk gevraagd om te getuigen. Maak je kosten als gevolg hiervan, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken, dan heb je recht op vergoeding. De kosten kun je verhalen op de overheid. Een getuigenverklaring kan op de volgende manieren tot stand komen:

Je meldt jezelf bij de politie als getuige;
De politie roept je op als getuige;
De Rechter-Commissaris roept je op als getuige;
De Officier van Justitie roept je op als getuige.

Het grote verschil tussen het krijgen van een oproep van de politie enerzijds en de Rechter-Commissaris/Officier anderzijds, is dat je niet verplicht bent te verschijnen wanneer de politie je oproept. Terwijl je wél verplicht bent te verschijnen wanneer je een oproep krijgt van de Rechter-Commissaris of Officier van Justitie.

Oproep door Rechter-Commissaris

De Rechter-Commissaris is een rechter die het vooronderzoek doet. Als je getuige bent van een strafbaar feit, kan het zijn dat de Rechter-Commissaris je oproept om naar de Rechtbank te komen om vragen te beantwoorden. De antwoorden geven de Officier meer informatie over wat er precies gebeurd is en of de verdachte wel of niet vervolgd dient te worden.

Oproep door Officier van Justitie

Wordt je opgeroepen door de Officier van Justitie? Dan word je gevraagd om te getuigen tijdens de strafzitting.

Meer informatie over alle vormen van getuigen in een strafproces vind je hier.