Verbond van Verzekeraars en Fonds Slachtofferhulp

''Het helpt mensen weer te herstellen''

Richard Weurding
directeur