Nobralux

Nobralux helpt organisaties bij het beheer- en advies van elektrische objecten in de buitenruimte. De dienstverlening is gericht op openbare verlichting en elektrotechnische installaties in de openbare ruimte.


Over Nobralux

Nobralux helpt organisaties bij het beheer- en advies van elektrische objecten in de buitenruimte. De dienstverlening is gericht op openbare verlichting en elektrotechnische installaties in de openbare ruimte.

4x Beter in 5 stappen

Onze missie is om samen met onze opdrachtgevers een openbare ruimte te maken die mooi, duurzaam en veilig is. En efficiënt: tegen verantwoorde kosten.
Onze aanpak bestaat uit 5 stappen:

1. Planvorming
2. Ontwerp en voorbereiding
3. Bestek en aanbesteding
4. Directievoering en toezicht
5. Beheer

Nobralux en Fonds Slachtofferhulp

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan onze samenleving, onder meer door het steunen van een goed doel. Al sinds 2016 dragen wij Fonds Slachtofferhulp een warm hart toe. Jaarlijks doneren wij een bedrag. Als onafhankelijk specialist voor organisaties aangaande beheer en advies van elektrische objecten in de buitenruimte onderstrepen wij het belang van een veilige openbare ruimte. Met het hulpprogramma verkeersincidenten zet Fonds Slachtofferhulp zich in voor verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Vanuit eigen vakgebied vragen we beiden aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland.

''De juiste aandacht''

“Onze experts werken dagelijks aan de openbare ruimte. We adviseren over openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en andere elektronische objecten in de buitenruimte en dragen zorg voor het beheer. We zien er onder meer op toe dat storingen en schades tijdig en kwalitatief goed worden verholpen. De inrichting van onze leefomgeving is uiterst complex. Dagelijks begeven wij ons met miljoenen in de openbare ruimte en daardoor is de kans reëel dat er zich een incident voordoet. Helaas is er soms ook sprake van menselijk leed bij een verkeersongeval. Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor de beste hulp aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Dat vinden wij erg waardevol.”

Dion Versteeg, Directeur Nobralux