Recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader

Ben je slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op informatie.

Als je dat wilt, wordt je op de hoogte gehouden over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader. Heeft er nog geen strafzaak of veroordeling plaatsgevonden, dan gebeurt dat door het Openbaar Ministerie. Heeft er al wel een veroordeling plaatsgevonden? Dan houdt het Informatiepunt Detentieverloop je hiervan op de hoogte.

Nieuwe wet voorwaardelijke invrijheidstelling

Met ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Straffen en Beschermen in werking getreden. Een veroordeelde kan nu maximaal 2 jaar van de totale gevangenisstraf onder voorwaarden eerder vrijkomen. Voorheen was dat een derde van de totale gevangenisstraf. Is iemand dus na 1 juli 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar, dan kan de veroordeelde op zijn vroegst pas na 10 jaar onder voorwaarden vrij komen.

In de praktijk betekent dit dat veroordeelden over het algemeen langer vastzitten. Tegelijkertijd is de periode dat de dader zich nog aan voorwaarden moet houden en onder toezicht van de reclassering staat – tijdens het voorwaardelijke deel van de straf – verkort.

Voor het veilig terugkeren in de samenleving zal na een lange gevangenisstraf veelal een langere periode nodig zijn dan 2 jaar. Met deze wetswijziging zal de samenleving naar onze mening dus juist meer risico lopen in plaats van minder. Hierover hebben wij de Minister geadviseerd. Meer informatie hierover en ons volledige advies op dit wetsvoorstel kan je hier vinden.