Wat is VICTIMS?

Het VICTIMS-project gaat over ‘Victims In Modern Society’ en is een meerjarig, grootschalig, kwantitatief onderzoek onder de volwassen Nederlandse bevolking. In de studie staan sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal. Dit heeft als doel meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers in een veranderende samenleving.

De VICTIMS data heeft meerdere belangrijke voordelen:

  1. Representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking;
  2. Bestaat uit gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten;
  3. Is eenvoudig samen te voegen met data van andere studies (LISS-panel en CBS data);
  4. Maakt prospectieve, longitudinale en cross-sectionele onderzoeken mogelijk;
  5. Is gratis te gebruiken voor onderzoek.

Zelf aan de slag met VICTIMS data?

Ben je onderzoeker of student en wil je aan de slag met de data uit de VICTIM’s onderzoeken? Dat kan. De complete datasets vanaf 2018 zijn beschikbaar in het data-archief van het LISS-panel. Na registratie (accepteren van regels en voorschriften) kunnen alle datasets gratis gedownload worden.

Heb je vragen over ons VICTIMS onderzoek? Neem dan contact op met Pauline Aarten via Aarten@fondsslachtofferhulp.nl.

Terugblik: de eerste 3 jaar VICTIMS

Mensen die vaker slachtoffer worden, hebben een groter gebrek aan professionele hulp. Dat is één van de uitkomsten van de tussentijdse rapportage van het meerjarenonderzoek Victims in Modern Society (VICTIMS). Voor deze rapportage analyseerden de onderzoekers de gegevens van mensen die aan de eerste drie jaarlijkse metingen van de VICTIMS-study deelnamen (2018-2020). Dit onderzoek laat ook zien dat we beter verbanden kunnen leggen als we mensen langer volgen.

Onderzoeken, deelonderzoeken en publicaties

Onderzoek is de basis van ons werk. Wij willen weten wat er speelt bij slachtoffers. Maar vooral: wat gaat hen helpen om hun kracht weer te vinden? We werken hiervoor nauw samen met wetenschappers en onderzoekers die zijn verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten en aan instituten zoals het NSCR en Centerdata. Samen met vooraanstaande criminologen, civilisten, victimologen en gedragswetenschappers werken we aan structurele oplossingen en verbeteringen voor slachtoffers. Hieronder lees je meer over onze verschillende onderzoeksgebieden.

Onderzoek naar het effect van corona op slachtoffers versus niet-slachtoffers

Mensen die tijdens de pandemie slachtoffer werden van fysiek geweld, ongevallen of serieuze bedreigingen, hebben vaker langst van angst, depressie of ernstige PTSS-klachten dan slachtoffers van vóór de pandemie.

Onderzoek corona en psychische klachten

Een nieuwe meting van onze meerjarenstudie Victims in Modern Society (VICTIMS) ten tijde van de lockdown laat de impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid zien. Meer mensen zijn eenzaam na de eerste corona-uitbraak. Tegelijkertijd blijkt dat er minder depressieve- en angstklachten voorkwamen na de uitbraak bij de groep mensen die niet eenzaam is.

Onderzoek naar hulpbehoefte en beschikbaarheid hulp slachtoffers tov niet-slachtoffers

De weg naar de juiste hulpverlening blijkt voor slachtoffers moeilijker dan voor niet-slachtoffers. Dit blijkt uit een nieuwe meting van het VICTIMS-onderzoek. Terwijl ze duidelijk vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen hebben dan niet-slachtoffers.

Onderzoek sociale steun

Het meemaken van een ernstige bedreiging of geweld kan een flinke impact op iemands leven. Voor slachtoffers van criminaliteit, geweld en ongevallen is erkenning door de sociale omgeving essentieel. Begrip voor de gevoelens, gedachten en het gedrag van slachtoffers, kan ervoor zorgen dat er minder psychische problemen ontstaan. Ook de aanwezigheid van een sterk sociaal netwerk vóórdat iemand slachtoffer wordt, blijkt van groot belang om problemen later te voorkomen.

Onderzoek volwassenen met traumatische gebeurtenissen in de kinderjaren

Wat is de lange termijn impact van een traumatische gebeurtenis op jonge leeftijd? Het VICTIMS-project beschikt over longitudinale data, waarmee wordt aangetoond dat deze kinderen op volwassen leeftijd in veel sterkere mate te maken krijgen met chronische mentale gezondheidsproblemen (zoals depressie, angsten, slaapproblemen) en met chronisch gebruik van de GGZ. Dit onderschrijft het belang van vroeg signaleren van trauma bij kinderen.

Onderzoek slachtoffers van medische fouten

Dit onderzoek richt zich op een omvangrijke groep: mensen die het slachtoffer worden van een medisch incident. Slachtoffers kampen vaker met problemen dan degenen die geen trauma hebben meegemaakt. Ze verliezen bijvoorbeeld hun werk, kunnen het trauma moeilijk verwerken, raken verwikkeld in een juridische strijd of zien hun relatie stranden. Ongeveer 28% heeft zelfs ernstige PTSS symptomen.

Onderzoek slachtoffers van partnergeweld

Waar lopen slachtoffers van partnergeweld tegenaan? Deze groep kampt aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun.