Together We Rise

Stichting Together We Rise is opgericht door ervaringsdeskundige Sara Alaoui. Tijdens haar verwerkingsproces van seksueel geweld liep zij tegen allerlei problemen aan, waarbij ze geen hulp kon vinden die aan haar behoefte voldeed. Zij besloot dat dat anders kan en richtte stichting Together We Rise op.Waarom dit project?

Stichting Together We Rise (TWR) helpt slachtoffers van seksueel geweld. Zij bieden individuele begeleiding, trainingen en workshops op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De stichting richt zich op:

  • het begeleiden en ondersteunen van lotgenoten in de periode tussen het misbruik en de psychologische hulp (1 op 1 en in groepsverband);
  • het doorbreken van culturele taboes rondom seks en seksueel geweld;
  • het weerbaar maken van (jonge) kinderen en jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • ondersteunen van ouders bij de seksuele ontwikkeling van hun kinderen.

Daarnaast heeft de stichting The Safe Space Club opgezet. The Safe Space Club biedt begeleiding en hulp voor slachtoffers van seksueel geweld vanuit ervaringsdeskundigheid, deze vrouwen hebben zelf seksueel geweld meegemaakt. Dat maakt het zetten van de eerste stap naar hulp een stuk makkelijker.

Doel van het project

Stichting Together We Rise wil een samenleving waar er minder taboe en schaamte is over het onderwerp seksualiteit en waar er overal een gesprek mogelijk is over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag. TWR wil een samenleving waar elk slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag op een laagdrempelige manier informatie kan verzamelen en zonder voorwaarden begeleiding ontvangt.

Inhoud van het project

Zoals eerder beschreven biedt Together We Rise workshops en activiteiten aan slachtoffers, hiervoor had de stichting een kantoor nodig, waarin ze dit konden aanbieden. Deze ruimte werd ook gebruikt door slachtoffers om huiswerk te doen of na school te ontspannen wanneer een thuissituatie niet veilig was. Fonds Slachtofferhulp heeft geholpen in de financiering hiervan.

Daarnaast heeft Fonds Slachtofferhulp een financiële bijdrage gedaan voor de ontwikkeling van een interactieve film. In deze film wordt de kijker meegenomen in het leven van de hoofdrolspeelster nadat zij seksueel geweld heeft meegemaakt. Je ziet waar zij allemaal tegenaan loopt, welke keuzes ze moet maken en met welke hulpverleningsinstanties ze in aanmerking komt. Het doel van deze film is het in beeld brengen van het proces na het meemaken van (online) seksueel geweld. De film draagt daarmee bij aan het creëren van rust en vertrouwen zodat slachtoffers niet in de ‘freeze modus’ terecht komen/blijven zitten en werkt drempelverlagend om juist hulp in te schakelen en/of aangifte te doen. Daarnaast dient de film als middel om bij jongerenorganisaties en op scholen het gesprek over (online) seksueel geweld aan te gaan.