Rouw en corona

Wij doen onderzoek naar de effecten van een begeleide online rouwbehandeling bij volwassenen van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis. Het betreft een online rouwtherapie mét online begeleiding van een therapeut. Nadat de resultaten bekend zijn gemaakt, wordt de rouwbehandeling algemeen beschikbaar gesteld onder andere via deze website.Waarom dit project?

Het overlijden van een dierbare is de meest heftige en ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Maar in deze moeilijke tijd van afstand houden en beperkt contact, is de impact vaak nog groter. Een troostende omhelzing, de hand vasthouden, samen die laatste dagen doorbrengen: het kon allemaal niet. Zelfs met andere nabestaanden kan je het verdriet lastig delen, want ook van hen moet je afstand houden. In plaats daarvan heb je moeilijke keuzes te maken over wie er wel en niet bij de begrafenis mag zijn.

Inhoud van het project

De online rouwbehandeling is aangeboden in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. De inhoud van de behandeling bestond uit online cognitieve gedragstherapie specifiek gericht op rouwreacties na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak). Nabestaanden die meededen aan het onderzoek volgden de behandeling online en werden hierbij online begeleid door een therapeut via e-mailcontact. In de behandeling zijn onder meer verstoorde rouw, posttraumatisch stress, en depressie klachten geëvalueerd.

Tijdens de behandeling heeft de therapeut samen met de nabestaande gedachten, gevoelens en gedrag in kaart gebracht die de rouwverwerking kunnen belemmeren na het verlies van zijn of haar dierbare(n) tijdens de coronacrisis Dit noemen we ook wel de 3 G’s. Gedachten leiden tot een Gevoel wat leidt tot bepaald Gedrag. Tijdens zo’n behandeling leert de nabestaande belemmerende, niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens worden deze gedachten ter discussie gesteld, om te bepalen in hoeverre deze gedachten “waar” of “helpend” zijn.

Doel van het project

Het doel is om niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Hierdoor worden er minder negatieve gevoelens opgeroepen en neemt disfunctioneel gedrag af, waardoor emotionele problemen kunnen verminderen.

Wie namen deel aan het project?

Volwassenen van wie tenminste drie maanden geleden (een) dierbare(n) is overleden tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak) hebben deelgenomen aan de behandelstudie Rouw en Corona. Mensen konden de behandeling volgen wanneer klachten vertoonden van verstoorde rouw, posttraumatische stress en/of depressie.

Online zelfhulpmodule

Voor mensen die een dierbare zijn verloren tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak) hebben wij een online rouwbehandeling ontwikkeld. De behandeling is ontwikkeld door rouwexperts en geschikt voor volwassenen. In de module krijg je inzicht in hoe jouw gedachten, gevoelens en gedrag een rol spelen in jouw rouwproces. Je leert hoe je beter om kunt gaan met het overlijden van jouw dierbare. De online zelfhulpmodule kun je doorlopen zonder ondersteuning van een therapeut en is beschikbaar via het e-Healthplatform Therapieland. Je kunt daar een account aanmaken en de zelfhulpmodule volgen.