Project Traumastapeling

Stichting Turning Point vindt het belangrijk dat mensen en groepen, theoretisch en praktisch opgeleid, jong en oud, vanuit allerlei diverse culturele achtergrond elkaar persoonlijk ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar beter begrijpen. Vanuit deze gezamenlijkheid werken zij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig, verbonden en vertrouwd voelt.Waarom dit project?

De stichting wilt door middel van verschillende projecten het gesprek tussen verschillende mensen en groepen verbeteren. Dat doen ze door inspirerende live ontmoetingen te organiseren, maatschappelijke projecten en door het maken van films, boeken, zaalprogramma’s of tentoonstellingen. Hiermee willen ze groepen mensen die tegenover elkaar staan in de samenleving met elkaar verbinden en zorgen voor een inclusieve samenleving.

Slachtoffers met een trauma

Een van de projecten van Stichting Turning Point is ‘Traumastapeling. Hoe kan een samenleving traumasensitief worden?’.  Veel slachtoffers zijn getraumatiseerd en getekend voor het leven. Mensen met een groot trauma van seksueel geweld, hebben belang bij meer inzicht en begrip voor wat hen is overkomen. De stapeling van hun trauma en het effect op hun leven. Als hier meer openheid en begrip voor komt, en meer ruimte om hun eigen ervaring en gevoel te delen, dan helpt dat bij het herstel. Een voorwaarde daarvan is dat de omgeving weet hoe ze om moeten gaan met slachtoffers met een trauma.

Het moeilijkste van het hebben van een trauma is vaak niet het trauma zelf, maar de reactie van de omgeving. Er wordt al snel over mensen gesproken in plaats van met mensen. Dat doet pijn en maakt verdrietig. Er vallen stiltes, mensen wisselen blikken uit en trekken hun wenkbrauwen op. Daarom delen slachtoffers van seksueel geweld niet snel wat zij hebben meegemaakt. We moeten leren om met andere ogen naar slachtoffers te kijken.

Fonds Slachtofferhulp steunt dit project met een financiële bijdrage, omdat veel slachtoffers te maken krijgen met de gevolgen van het trauma dat ze is aangedaan. De samenleving kan op verschillende manieren deze gevolgen verzachten en een stapeling van trauma voorkomen. Dit project draagt bij aan het creëren van meer bewustwording om dit mogelijk te maken.

Doel van het project

Het doel van dit project is om bij te dragen aan een verhoogd bewustzijn in onze samenleving over hoe trauma een rol speelt bij slachtoffers. Dat wordt vaak te laat gezien, erkend en gestopt. Dit doet de stichting door te kijken naar wat er nu niet goed gaat en door te bouwen aan een nieuwe perspectief waarbij slachtoffers wel gezien en geholpen worden en onderdeel van onze samenleving blijven.

Inhoud van het project

Het project Traumastapeling bestaat uit een serie podcasts met deskundigen vanuit verschillende perspectieven, een boek met het verhaal van ervaringsdeskundige Lies, een reflectie vanuit de maatschappelijke context, een kennisplatform en een landelijke bijeenkomst. De doelgroep zijn professionals, mensen uit de zorg, ggz, docenten, opleiders, gemeentes, landelijke overheid, belangenverenigingen, familie en naasten. Tijdens dit project worden deze mensen allemaal aan elkaar verbonden.

Traumasensitiveit: een taak voor ons allemaal

Julia van Graevenitz schreef een boek over traumastapeling. Veel mensen die misbruik hebben meegemaakt krijgen hiermee te maken. Trauma’s worden steeds opnieuw getriggerd of zelfs aangevuld door de omgeving. Dat gebeurde ook bij incestslachtoffer Lies.

Looptijd van het project

Dit project start in mei 2023. De lancering van het boek en de podcastserie Traumastapeling was op 8 februari in het OBA theater, met toonaangevende sprekers als Mariëtte Hamer, Richard Korver, Mandy Sleijpen en Ineke Sybesma. Onder leiding van Marjolein Lotsy.