Ik wil je iets vertellen

Het merendeel van de kinderen vindt het lastig om over hun trauma te praten. Daarom heeft klinisch psycholoog Lotte Hendriks in samenwerking met creatief bureau Dolly Warhol het boekje ‘Ik wil je iets vertellen’, ontwikkeld. Een boekje dat inspeelt op de beleveniswereld van kinderen en handvatten voor ouders en verzorgers biedt om het gesprek aan te gaan.Waarom dit project?

Kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, hebben op tijd de juiste hulp en sociale steun nodig. Als zij dit niet krijgen dan is de kans groot dat zij later in hun leven PTSS ontwikkelen. Het is dus van groot belang om sociale steun voor slachtoffers goed in te bedden in de maatschappij. Uit het VICTIMS-onderzoek weten we, dat steun door de omgeving essentieel is om te kunnen herstellen na een traumatische gebeurtenis. Daarnaast stimuleert Fonds Slachtofferhulp het betrekken van de doelgroep bij het ontwikkelen van projecten.

‘’We weten dat als jij als kind, op het moment dat je iets hebt meegemaakt, hierover vertelt en als jouw omgeving dan goed reageert, dan is de kans veel kleiner dat je een PTSS ontwikkelt. En mocht je die PTSS toch ontwikkelen, dan weten we dat een goede sociale steunreactie de kans dat je chronische klachten houdt, verkleint. Het liefst wil je trauma’s voorkomen, maar als dit toch gebeurt dan hopen we dat dit boek eraan bijdraagt dat mensen zo goed mogelijk worden opgevangen door de eigen omgeving.’’ – Lotte Hendriks.

Lees meer over het boekje

Klinisch psycholoog Lotte Hendriks heeft, in samenwerking met Rémi Bouwer van creatief bureau Dolly Warhol, het boekje ‘Ik wil je iets vertellen’ ontwikkeld. ‘Ik wil je iets vertellen’ helpt kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar op een laagdrempelige en creatieve manier woorden te geven aan trauma of aan een schokkende gebeurtenis.

In dit interview vertellen Lotte en Rémi, onder andere hoe inhoud zich vertaalde naar vorm en hoe zij kinderen met ‘Ik wil je iets vertellen’ over de drempel van de vermijding willen helpen.

Producten

Het boekje, met inbreng en feedback van kinderen tussen de drie en zes jaar, is een tool om het gesprek met kinderen aan te gaan. De bijbehorende website www.ikwiljeietsvertellen.nl, is ontwikkeld met financiële steun van Fonds Slachtofferhulp en biedt handvatten en tips ter ondersteuning van het boekje. Welke vragen stel je aan een kind als je het over trauma hebt? Waarom vinden kinderen het zo lastig om over hun ‘duistere’ geheimen te vertellen? En hoe reageer je als een kind een heftige ervaring deelt?

Fonds Slachtofferhulp financiert de ondersteunende website www.ikwiljeietsvertellen.nl, ter verbetering van sociale steun voor kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.