Bijdrage Trauma in beeld voor Traumanet

Traumanet heeft als hoofddoel om voor iedereen en in het bijzonder mensen die zelf te maken hebben gehad met een traumatische ervaring, informatie te bieden om met de gevolgen hiervan om te gaan. Naast tekstuele informatie gaat Traumanet nu ook zes infographics ondersteund met video’s aanbieden. Zo brengen ze ingewikkelde informatie op een toegankelijke manier over. Fonds Slachtofferhulp doet een bijdrage voor het mogelijk maken hiervan.Waarom dit project?

Ongeveer 80% van de Nederlanders maakt gedurende hun leven minimaal één ingrijpende en/of traumatische ervaring mee. Het grootste deel hiervan ontwikkelt geen langdurige klachten. Als het niet (goed) lukt om de ervaring, of ervaringen, te verwerken, kunnen allerlei lichamelijke en psychische problemen ontstaan. Naar schatting ontwikkelt zo’n 14% van de mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt een posttraumatische stressstoornis, ook wel PTSS genoemd.

Omgaan met de gevolgen van trauma

Herstel na trauma vraagt om een aanpak die niet alleen aandacht besteedt aan het herstel van geestelijke aandoeningen, maar minstens zoveel aandacht heeft voor persoonlijk en maatschappelijk herstel en de eigen zin- en betekenisgeving. Traumanet heeft als hoofddoel iedereen, en in het bijzonder mensen die zelf te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen, toegankelijke informatie en handvatten te bieden om met de gevolgen van trauma om te kunnen gaan.

Inhoud van het project

Tekstuele informatie is lang niet voor iedereen goed te begrijpen of te verwerken, daarom wil Traumanet op het nieuwe online platform ook een reeks infographics en video’s aanbieden. Zo kunnen ze niet alleen in tekst, maar ook met beeld en geluid ingewikkelde informatie toegankelijk en begrijpelijk overbrengen. Hiermee wil Traumanet bijdragen aan meer kennis over trauma en de gevolgen en handvatten bieden voor herstel. In totaal komen er zes nieuwe infographics, ondersteund door video’s op Traumanet.

Doel van het project

Het doel van dit project is om op een laagdrempelige manier psycho-educatie en handvatten te bieden rondom trauma en het herstelproces. Door middel van zes infographics en bijbehorende video’s informeert Traumanet het algemene publiek over wat trauma is, welke gevolgen dit kan hebben en wat helpend kan zijn in het herstelproces. Bij elke infographic hoort een korte video’s waarin meer verdieping en uitleg wordt gegeven over het onderwerp.

Doelgroep

De infographics en video’s zijn bedoeld voor mensen die direct en indirect met trauma te maken hebben (gehad). Dit betreft dus zowel slachtoffers als naasten en betrokkenen. De verwachting is dat deze content ook van meerwaarde is voor (zorg)professionals die met getraumatiseerde mensen werken, waaronder huisartsen, POH’s, therapeuten en maatschappelijk werkers.