Wat is VICTIMS?

Het VICTIMS-project is een meerjarig, grootschalig, kwantitatief onderzoek onder de volwassen Nederlandse bevolking. De studie heeft als doel meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers in de moderne, veranderende samenleving en de steun aan slachtoffers daar beter op af te stemmen.In dit onderzoek worden slachtoffers van verschillende misdrijven en ongevallen vergeleken. Enerzijds met mensen die andere schokkende gebeurtenissen meemaken, zoals een ernstige ziekte of de dood van een dierbare, en anderzijds met mensen die de afgelopen twaalf maanden niet door een schokkende gebeurtenis getroffen zijn. Het is voor het eerst dat in Nederland onder deze doelgroep op deze schaal onderzoek is gedaan naar sociale steun, erkenning, psychische klachten en gebruik van professionele hulp. Meer info? Download de brochure.

Onderzoeken

Deze onderstaande onderzoeken maken deel uit van het VICTIMS-project.

Onderzoek slachtoffers van partnergeweld

Deze groep kampt aanmerkelijk vaker met uiteenlopende problemen dan een vergelijkbare groep mensen die geen geweld of andere schokkende ervaringen heeft meegemaakt. Zij hebben veel vaker psychische, werkgerelateerde, financiële, juridische, religieuze en fysieke problemen dan niet-slachtoffers, maar ook vaker dan slachtoffers van ander geweld. Daarnaast ervaren zij vaker een gebrek aan sociale steun. Dit blijkt uit een onderzoek door onderzoeksinstituut CentERdata en het Fonds Slachtofferhulp.

Onderzoek slachtoffers van medische fouten

Dit onderzoek richt zich op een omvangrijke groep: mensen die het slachtoffer worden van een medisch incident. De resultaten van dit onderzoek zijn ingediend, maar nog niet gepubliceerd. Wat opvalt aan de resultaten is dat deze groep in sterke mate met financiële problemen te maken krijgt. En ook hier dat er naast de hulp bij fysieke problemen, hulp nodig is bij psychische, sociale en financiële problemen.

Onderzoek volwassenen met traumatische gebeurtenissen in de kinderjaren

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om fysieke, emotionele of seksuele kindermishandeling, dood van een ouder of broer/zus. Omdat we via het VICTIMS project over longitudinale data kunnen beschikken, kunnen we aantonen dat deze kinderen op volwassen leeftijd in veel sterkere mate te maken krijgen met chronische mentale gezondheidsproblemen (zoals depressie, angsten, slaapproblemen) en met chronisch gebruik van de GGZ. Dit onderschrijft het belang van vroeg signaleren van trauma bij kinderen. In de jeugdzorg wordt nog te veel aan symptoombestrijding gedaan en wordt onvoldoende gescreend op trauma. Ook voor dit onderzoek is een artikel ingediend, maar nog niet gepubliceerd.

Onderzoek sociale steun

Dit onderzoek richt zich op de invloed van pre-slachtofferschap sociale steun op de ontwikkeling van ptss, depressie en angst na slachtofferschap

HIER HEB IK WAT MEER INPUT NODIG

Onderzoek risicofacteren en sociale steun

Risico-factoren voor een gebrek aan sociale steun na slachtofferschap.

MEER INPUT NODIG