Vraag het de expert

‘Kinderen zijn flexibel. Ze passen zich aan en zijn nog jong. Ze groeien wel over het trauma heen. Toch? Of niet?’ We vragen het programmamanager seksueel geweld en kindermishandeling Pauline Aarten.

Om direct het grootste misverstand uit de weg te helpen, de weerbaarheid en flexibiliteit die kinderen laten zien, die hebben ze niet zomaar. Die ontwikkelen ze tijdens hun kindertijd, wanneer ze opgroeien in een liefdevolle, gezonde omgeving. Wanneer kinderen te maken krijgen met een traumatische gebeurtenis in hun directe omgeving, dan heeft dat invloed op die weerbaarheid en flexibiliteit. Zij delen hun pijn niet, om de volwassenen in hun omgeving te ontzien. Wanneer bijvoorbeeld een broertje overleden is zal het kind alles op alles zetten om zijn eigen verdriet weg te houden bij de ouders, die het al zo moeilijk hebben. Of wanneer er sprake is van misbruik, dan voelt het kind vaak schuld en schaamte, of beschermt het de pleger, die helaas vaak een bekende is. Ook hier wil een kind koste wat het kost voorkomen dat het de ouders verdriet doet. En soms weet een kind ook niet dat het een slachtoffer is geworden, zoals bij online seksueel misbruik. Zij en vaak ook hun omgeving, leggen vaak de schuld bij zichzelf.”

Neem kinderen en jongeren serieus
“Voor Fonds Slachtofferhulp zijn kinderen en jongeren juist een doelgroep die je heel serieus moet nemen. In de eerste plaats omdat trauma in de vroege jeugd effect kan hebben op een heel mensenleven en ook op de kring hier weer omheen: gezin, familie en vrienden. Daarnaast kan trauma worden doorgegeven aan de volgende generatie, de zogenaamde intergenerationele overdracht van trauma. Hoe eerder kinderen en jongeren passende hulp krijgen, hoe groter de kans dat hun verdere leven niet in het teken van slachtofferschap staat.”

We praten met ze, niet over ze
“ Dat ze kwetsbaar zijn, betekent overigens niet dat ze niet weten wat ze nodig hebben. In al onze programma’s en projecten gericht op kinderen en jongeren, praten we daarom met ze en niet over ze. Verder proberen we zo veel mogelijk in hun belevingswereld te stappen. Zo hebben we het jongerenplatform WTFFF?! over online seksueel misbruik samen met jongeren ontwikkeld. Door ze direct te betrekken weten we ook dat onze initiatieven echt ráken.”

Dit soort verhalen thuis ontvangen?

Dit artikel is verschenen in het Magazine. Het Fonds Slachtofferhulp Magazine staat drie keer per jaar in het teken van een ander thema. Zoals online seksueel misbruik, verkeersongevallen en noodhulp. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ben je benieuwd naar de verhalen van slachtoffers en nabestaanden? Vraag het magazine gratis aan.