Ineke Sybesma

In haar rol als directeur-bestuurder van Fonds Slachtofferhulp zet Ineke zich samen met collega’s, wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen in om de hulpverlening en rechtspositie van slachtoffers te verbeteren.

 

Ineke Sybesma is meer dan twintig jaar werkzaam in het slachtofferdomein en kent de lacunes als het om slachtofferrechten en -hulpverlening gaat. De grote betrokkenheid bij het lot van mensen die buiten hun schuld financiële, psychische, sociaal-emotionele of maatschappelijke schade oplopen, is haar grootste drijfveer.

“Persoonlijke verhalen van slachtoffers en nabestaanden maken vaak een diepe indruk op mij. Met de juiste steun en erkenning, weten veel mensen er ondanks heel moeilijke omstandigheden uiteindelijk toch weer iets van te maken. Dat is fantastisch en inspirerend om te zien. Toch is die steun en erkenning helemaal niet zo vanzelfsprekend als we soms denken.”, aldus Sybesma.

Als directeur van Fonds Slachtofferhulp agendeert Sybesma regelmatig heikele onderwerpen als het er om gaat de (rechts)positie van slachtoffers te verbeteren. Ineke is een onafhankelijk denker, heeft een kritische kijk op bestaande en nieuwe wet- en regelgeving en is oplossingsgericht.

Lees de laatste blog van Ineke Sybesma

Na een traumatische gebeurtenis wil je verder met je leven. Naast steun van anderen en je eigen veerkracht om te kunnen herstellen, is een redelijke schadevergoeding van belang. De afwikkeling daarvan verloopt alleen lang niet altijd even soepel…

Na het uitzitten van hun straf kunnen roekeloze rijders in ons land heel eenvoudig weer hun ‘roze papiertje’ ophalen en zonder toezicht achter het stuur kruipen. Recidive ligt op de loer. Dat moet anders!