Noodhulp aanvragen

Ben je hulpverlener of belangenbehartiger en ondersteun je een cliënt die slachtoffer is van een misdrijf, ongeval, ramp of medisch incident? En is er hierdoor een noodsituatie ontstaan? Vraag dan hier (financiële) noodhulp aan voor je cliënt. Het Noodhulpfonds biedt uitkomst.

Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp

Dankzij jou staan slachtoffers niet alleen. Je zet je voortdurend in en ondersteunt hen op praktisch, juridisch en sociaal gebied. Zo maak je moeilijke tijden dragelijker en zorg je dat problemen zich niet opstapelen. Toch zijn er soms noodgevallen waar zelfs de beste hulpverlener niet bij kan helpen. Je cliënt heeft bijvoorbeeld dringend geld nodig of specialistische hulp die je zelf niet kan bieden. In dit soort gevallen helpt ons Noodhulpfonds jou en je cliënt uit de brand.

Tegemoetkoming nabestaanden geweldsslachtoffers buitenland

Met ingang van 1 mei 2021 is ons Noodhulpfonds, met behulp van subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgebreid. We kunnen nu ook nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van geweldsmisdrijven in landen buiten de Europese Unie financieel steunen. Vaak lopen de kosten voor nabestaanden van geweldsslachtoffers buiten de Europese Unie snel op. Zij lopen tegen allerlei extra kosten aan door bijvoorbeeld de noodzaak om af te reizen naar het land waar het misdrijf is gepleegd, om in dat land juridische bijstand te kunnen krijgen of om het lichaam van het slachtoffer te repatriëren. Al deze extra onvoorziene kosten kunnen leiden tot een financiële noodsituatie bij de nabestaanden waarvoor tot 1 mei 2021 nog geen voorziening in Nederland was. Gelukkig is dat nu anders. Ook voor deze mensen is een tegemoetkoming vanuit ons Noodhulpfonds mogelijk.

Wanneer kan ik noodhulp aanvragen?

Je kunt een bijdrage uit het Noodhulpfonds aanvragen wanneer je als professional actief bent als hulpverlener of belangenbehartiger van iemand die slachtoffer is geworden. We hanteren daarbij de volgende voorwaarden:

 • – Je bent hulpverlener of belangenbehartiger van een slachtoffer van een misdrijf, ongeval, ramp of medisch incident.
 • – Je cliënt verkeert in een noodsituatie en heeft acute financiële problemen.
 • – Andere bestaande voorzieningen bieden onvoldoende hulp of komen niet op tijd.
 • – Voor een aanvraag namens nabestaanden van een geweldsslachtoffer in het buitenland geldt nog dat het misdrijf moet hebben plaatsgevonden in een land buiten de Europese Unie.
 • Vraag direct noodhulp aan

  Via onderstaande knoppen.

  Meer weten over het Noodhulpfonds?

  Of heb je vragen over de vormen van noodhulp?
  Aarzel dan niet en neem contact op.
  Bel ons op 070 363 59 36 of mail naar noodhulp@fondsslachtofferhulp.nl.