Vergoeding affectieschade voor naasten en nabestaanden wettelijk geregeld

Vandaag is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade aangenomen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat naast slachtoffers zelf, ook naasten en nabestaanden aanspraak kunnen maken op de vergoeding van affectieschade. Een mooie mijlpaal waar Fonds Slachtofferhulp zich, samen met diverse partners uit het werkveld, jarenlang actief voor heeft ingezet.

Gepubliceerd op

Affectieschade wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een geliefde, door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Tot vandaag was wettelijk bepaald dat alleen het slachtoffer zelf aanspraak kon maken op smartengeld. Voor naasten en nabestaanden van het slachtoffer werd hierin nog niet voorzien. Uit eerder onderzoek is blijkt dat naasten en nabestaanden behoefte hebben aan erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. Zoals voor te stellen, is de impact op het leven van naasten en nabestaanden onmetelijk. Mogelijk gaan zij, door het toedoen van een ander, een toekomst tegemoet zonder vader, dochter, broer, of partner. Ondanks het feit dat de emotionele schade die hen is aangedaan niet in geld te vatten is, kan een financiële tegemoetkoming erkenning geven, een blijk van medeleven zijn, en ondersteuning bieden in het verwerkingsproces.

Mijlpaal

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Helaas kennen we uit de praktijk diverse schrijnende situaties van nabestaanden die, na het wegvallen van een dierbare, hun verdriet nauwelijks te boven komen. Het zogenaamde ‘scarring effect’ op het leven van deze groep mensen is ook in financiële zin groot. Gezinnen vallen uit elkaar, en een groot aantal nabestaanden raakt na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk uit het arbeidsproces. Een vergoeding zal het veroorzaakte leed niet wegnemen, maar kan wel bijdragen aan erkenning en genoegdoening en helpen bij de verwerking. Samen met andere organisaties hebben we daarom enorm ons best gedaan om de vergoeding van affectieschade er doorheen te krijgen. We zijn dan ook ongelooflijk blij dat dit nu eindelijk gelukt is. Zo kunnen nabestaanden en naasten in de toekomst rekenen op een redelijke tegemoetkoming.”

De inwerkingtreding

De vergoeding van affectieschade is in veel Europese landen al langere tijd geregeld. In Nederland zijn wij hiermee tot vandaag achtergebleven. Nadat dit wetsvoorstel reeds in 2010 door de Eerste Kamer werd verworpen hebben wij ons, samen met Slachtofferhulp NederlandANWBde Letselschade Raad en de Vereniging van Letselschade Advocaten, ingezet om dit ook in Nederland bij wet geregeld te krijgen. Wij zijn dan ook enorm blij dat naasten en nabestaanden straks ook aanspraak kunnen maken op de vergoeding van affectieschade. Naar verwachting zal de nieuwe wet op 1 januari 2019 in werking treden.