Slachtofferrechten en seksueel misbruik: wat vindt Nederland?

Zou seks zonder toestemming altijd strafbaar moeten zijn? Moet er speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik? Wij vroegen wat de 9 grootste politieke partijen vinden van deze stellingen en onderzochten of Nederland er ook zo over denkt.

Via www.stemvanhetslachtoffer.nl vind je al de stellingen en antwoorden.


In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen onderzocht Fonds Slachtofferhulp wat de 9 grootste partijen doen, om te zorgen dat de rechtspositie van slachtoffers verbetert. We vroegen de partijen te reageren op stellingen en legden diezelfde stellingen voor aan mensen op straat. Denkt Nederland er hetzelfde over als de politiek?
Aanpak seksueel geweld slachtofferrechten