Privacy & persvrijheid

Fonds Slachtofferhulp organiseert 3 dialoogsessies, 2 mediacafés en een symposium over het onderwerp privacy en persvrijheid. Een belangrijk onderwerp, dat meer aandacht verdient.


Nieuws en updates

Gisteravond vond het tweede mediacafé binnen de dialoog privacy & persvrijheid plaats, waarin openhartig inzicht gegeven werd in afwegingen op de redactie om wel of niet te publiceren, en benadrukt dat verslaggevers en fotografen de ogen en oren van de redactie zijn.

'Waarom dit project?'

Waarom dit project?

In Nederland hebben wij afgesproken hoe we omgaan met verdachten en veroordeelden. Maar hoe gaan we om met de privacy van slachtoffers in de media? Of met de privacy van familieleden van slachtoffers? Van het tonen van een autowrak tot onnodige details over een slachtoffer, de relatie tot de dader, een verwijzing naar een publiek optreden, etc. Inmiddels weten we aan de hand van enkele spraakmakende casussen dat de combinatie slachtofferschap en media soms leidt tot ongewenste situaties voor alle betrokkenen. De gedachte is: dat kan beter en dat moet beter….

Mediacafés

In maart 2021 hebben wij twee deels digitale mediacafés georganiseerd. Tijdens deze kleinschalige bijeenkomsten van ca. 1,5 zijn we met journalisten, experts en slachtoffers op een interactieve manier in debat gegaan over het onderwerp. De bijeenkomsten waren gratis te volgen via een livestream.

Dialoogsessies

Het project bestaat uit 3 fases: eerst 3 dialoogsessies, vervolgens 2 mediacafés en tot slot het symposium. De dialoogsessies zijn op uitnodiging en worden online georganiseerd in groepen van ca. 8 personen. Doel is de thematiek helder te krijgen en te leren van de dagelijkse beroepspraktijk: ongeveer de helft van de gesprekspartners komt uit de journalistiek. De overige tafelgasten zijn mensen die beroepsmatig met slachtofferschap te maken hebben, denk aan een Officier van Justitie, een rechter, een casemanager, politie, enz.) Uiteraard is er ook plek voor ervaringsdeskundigen (slachtoffers, nabestaanden, etc.).

'Dialoogsessies'

'Symposium'

Slotbijeenkomst

Op 6 september 2021 organiseren we een landelijke slotbijeenkomst over privacy en persvrijheid. Op de bijeenkomst komt alles samen: het doel is te komen tot verbeterpunten of afspraken. Wat kunt u verwachten? Inspirerende presentaties, levendige discussies en leerzame sessies. Naast journalisten, experts en ervaringsdeskundigen zullen ook politici aanwezig zijn.

Sprekers

De bekende journalist en presentator Charles Groenhuijsen zal als dagvoorzitter optreden tijdens de dialoogsessies, de mediacafés en het eindsymposium. Charles verslaat al 45 jaar het wereldnieuws in woord, schrift én beeld.

'Inspirerende sprekers'

'Meepraten?'

Meepraten

Meepraten over het onderwerp? Op ons interactieve platform delen we materiaal en kunt u op een interactieve manier meepraten over het onderwerp. Het gaat om een besloten platform dat als doel heeft op interactieve wijze ervaringen uitwisselen en met elkaar discussiëren over het onderwerp. Indien u toegang wil, vult u dit formulier in. Een account is gratis.

Organisatie en contact

Dit project wordt georganiseerd door Fonds Slachtofferhulp op verzoek het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook financierder is. Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie die opkomt voor slachtoffers in Nederland. Belangrijkste doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen en dat zij zelf de draad van het leven weer op kunnen pakken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Met de juiste hulp kunnen slachtoffers sterker worden. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich, samen met tal van betrokken mensen en organisaties, met hart en ziel voor inzet. Wilt u meer informatie? Schrijf je in voor onze emailnieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

  • Blijf op de hoogte van dit project.