Privacy & persvrijheid

Hoe krijgen we meer bewustwording over de impact van media berichten op slachtoffers en hun families? Over de relatie tussen de privacy van slachtoffers en de media organiseerden we meerdere dialoogsessies. In het vervolg van het project vertalen we de lessons learned naar praktische tips en handvatten voor de (aankomend) beroepsgroep.


Waarom dit project?

In Nederland hebben wij afgesproken hoe we omgaan met verdachten en veroordeelden. Maar hoe gaan we om met de privacy van slachtoffers in de media? Of met de privacy van familieleden van slachtoffers? Van het tonen van een autowrak tot onnodige details over een slachtoffer, de relatie tot de dader, een verwijzing naar een publiek optreden, etc. Inmiddels weten we aan de hand van enkele spraakmakende casussen dat de combinatie slachtofferschap en media soms leidt tot ongewenste situaties voor alle betrokkenen.

7 handreikingen

In het project privacy & persvrijheid zijn verschillende besloten dialoogsessies en openbare mediacafés georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben relevante stakeholders met elkaar van gedachten gewisseld over bewust omgaan met de belangen van slachtoffers in de media. Om die opbrengsten blijvend in te bedden bij de beroepsgroep, heeft het Fonds samen met de doelgroep in een vervolgproject een middelenmix ontwikkeld: de inzichten zijn vertaald naar 7 handreikingen. Deze hebben we ontwikkeld met de (bachelor en post-HBO) studenten journalistiek van de Hogeschool Utrecht.

Organisatie en contact

Dit project wordt georganiseerd door Fonds Slachtofferhulp op verzoek het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook financierder is. Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie die opkomt voor slachtoffers in Nederland. Belangrijkste doel is dat √°lle slachtoffers de juiste hulp ontvangen en dat zij zelf de draad van het leven weer op kunnen pakken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Met de juiste hulp kunnen slachtoffers sterker worden. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich, samen met tal van betrokken mensen en organisaties, met hart en ziel voor inzet. Bekijk de nieuwe website Slachtoffers in de media hieronder.