Privacy & persvrijheid

Fonds Slachtofferhulp organiseert 3 dialoogsessies, 2 mediacafés en een symposium over het onderwerp privacy en persvrijheid. Een belangrijk onderwerp, dat meer aandacht verdient.


Nieuws en updates

Fonds Slachtofferhulp organiseert op 22 februari a.s. een onlinebijeenkomst over privacy in de media. Hoe beschermen we privé details van het leven van slachtoffers en nabestaanden? Wat doe je als journalist bij doxing? Of erger, wat als je thuis wordt opgezocht? Over het respecteren van ieders privacy in de media gaan we in gesprek!

Vandaag is het de Europese dag van Slachtoffers én de dag van het slotstuk van ons project Privacy en Persvrijheid. Privacy van slachtoffers en de media lijken vaak geen goede combinatie. Hoe kunnen we nabestaanden en slachtoffers beschermen, maar ook faciliteren in hun omgang met de media? Vandaag vindt de afsluitende online seminar plaats over dit belangrijke onderwerp.

Wanneer iets ingrijpends gebeurt zoals een moord of vermissing, brengt dit in de samenleving veel teweeg. Privacy van slachtoffers en de media lijken vaak geen goede combinatie. Hoe kunnen we nabestaanden en slachtoffers beschermen, maar ook faciliteren in hun omgang met de media? Aan het woord zijn Evy Khouw, oprichter en manager van Namens de Familie en Henk Ruijl, hoofdredacteur bij Omroep West.

'Waarom dit project?'

Waarom dit project?

In Nederland hebben wij afgesproken hoe we omgaan met verdachten en veroordeelden. Maar hoe gaan we om met de privacy van slachtoffers in de media? Of met de privacy van familieleden van slachtoffers? Van het tonen van een autowrak tot onnodige details over een slachtoffer, de relatie tot de dader, een verwijzing naar een publiek optreden, etc. Inmiddels weten we aan de hand van enkele spraakmakende casussen dat de combinatie slachtofferschap en media soms leidt tot ongewenste situaties voor alle betrokkenen. De gedachte is: dat kan beter en dat moet beter….

Mediacafés

In maart 2021 hebben wij twee deels digitale mediacafés georganiseerd. Tijdens deze kleinschalige bijeenkomsten van ca. 1,5 uur zijn we met journalisten, experts en slachtoffers op een interactieve manier in debat gegaan over het onderwerp. De bijeenkomsten waren gratis te volgen via een livestream.

Dialoogsessies

Het project bestaat uit 3 fases: eerst 3 dialoogsessies, vervolgens 2 mediacafés en tot slot het seminar. De dialoogsessies vonden plaats op uitnodiging in groepen van ca. 8 personen. Doel was de thematiek helder te krijgen en te leren van de dagelijkse beroepspraktijk: ongeveer de helft van de gesprekspartners komt uit de journalistiek. De overige tafelgasten waren mensen die beroepsmatig met slachtofferschap te maken hebben, denk aan een Officier van Justitie, een rechter, een casemanager, politie, enz.) Uiteraard was er ook plek voor ervaringsdeskundigen (slachtoffers, nabestaanden, etc.).

'Dialoogsessies'

'Inspirerende sprekers'

Interviews

De bekende journalist en presentator Charles Groenhuijsen zal als dagvoorzitter optreden tijdens de dialoogsessies, de mediacafés en het eindsymposium. Charles verslaat al 45 jaar het wereldnieuws in woord, schrift én beeld.

Laveren tussen journalistieke mores en privacy slachtoffers en nabestaanden

Wanneer iets ingrijpends gebeurt zoals een moord of vermissing, brengt dit in de samenleving veel teweeg. Privacy van slachtoffers en de media lijken vaak geen goede combinatie. Hoe kunnen we nabestaanden en slachtoffers beschermen, maar ook faciliteren in hun omgang met de media? Aan het woord zijn Evy Khouw, oprichter en manager van Namens de Familie en Henk Ruijl, hoofdredacteur bij Omroep West.

'Inspirerende sprekers'

Organisatie en contact

Dit project wordt georganiseerd door Fonds Slachtofferhulp op verzoek het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook financierder is. Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie die opkomt voor slachtoffers in Nederland. Belangrijkste doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen en dat zij zelf de draad van het leven weer op kunnen pakken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Met de juiste hulp kunnen slachtoffers sterker worden. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich, samen met tal van betrokken mensen en organisaties, met hart en ziel voor inzet. Wilt u meer informatie? Schrijf je in voor onze emailnieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

  • Blijf op de hoogte van dit project.