Aandacht voor online seksueel geweld

Nog niet eerder waren we zo afhankelijk van internet. Werken, leren, contact met elkaar houden. Alles gebeurt gedurende de coronacrisis online. Zo een tijdperk vol digitale mogelijkheden geeft helaas ook zorgen. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van online seksueel geweld. De politie spreekt al langer van een nationale dreiging.

Gepubliceerd op

Het aantal zedenmisdrijven groeit elk jaar en daar komen nieuwe vormen van seksueel geweld bij. Zoals het stijgend aantal jonge slachtoffers van online seksueel geweld. Steeds vaker gebeurt het dat jongeren gedwongen naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf te maken. Om deze via hun telefoon of computer te versturen. Deze foto’s en filmpjes worden vervolgens verspreid onder hun vrienden of klasgenoten en de jongere wordt ermee afgeperst: sextortion.

Controleverlies

Als slachtoffer van online seksueel geweld sta je letterlijk ‘te kijk’ voor de hele wereld. Niets verhullende foto’s of filmpjes kunnen op internet door miljoenen mensen worden bekeken. De beelden zijn bijna niet uitwisbaar en kunnen altijd weer opduiken. Het gevoel de controle te verliezen, heeft grote impact op het leven van jongeren die dit meemaken. Maar ook op dat van hun ouders. Zonder hulp komen slachtoffers vaak in een negatieve spiraal terecht en zien soms geen uitweg meer voor zichzelf.

Behandelplan

Deze jongeren hebben specialistische hulp nodig. Rik Knipschild, psychotraumatherapeut, ontwikkelt in opdracht van Fonds Slachtofferhulp een nieuwe behandelmethode voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Hij richt zich op het psychische, fysieke en maatschappelijk herstel van jongeren die slachtoffer zijn geworden van online seksueel geweld. Het doel is een stappenplan te ontwikkelen, zodat jeugdhulpverleners, politie, leerkrachten en jongeren samen met hun ouders straks weten wat ze van a tot z kunnen doen.

Een stappenplan voor de juiste hulp

In het behandelplan doorloopt het slachtoffer een aantal stappen. Er is aandacht voor praktische zaken. Bijvoorbeeld hoe het beeldmateriaal gewist kan worden en welke juridische stappen genomen kunnen worden. Jongeren zelf gaan meteen aan de slag met het aanleren van vaardigheden. Het is van belang dat ze leren omgaan met nare herinneringen en angst die hiermee gepaard gaan.

Lockdown

Juist in deze rare tijd waarin we veel binnen zitten en zijn aangewezen op het internet, is het goed om als ouder alert te zijn op wat er binnen de online omgeving van het kind gebeurt. Heb je een vermoeden van online seksueel geweld, of ben je zelf slachtoffer, kijk dan op slachtofferwijzer.nl voor mogelijke hulp.