5 vragen aan… Maarten Groothuijzen van D66

Met een achtergrond als officier van justitie weet u als geen ander hoe het er in de rechtspraktijk aan toe gaat. Wat vindt u van de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven? Deze en meer vragen stelden wij aan Maarten Groothuijzen. Lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer.

1. Met een achtergrond als officier van justitie weet u als geen ander hoe het er in de rechtspraktijk aan toe gaat. Wat vindt u van de rechtspositie van slachtoffers
en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven?

Als ik me probeer te herinneren hoe het was toen ik in 2005 begon als Officier en hoe het tien jaar later ging, dan is er veel verbeterd. Slachtoffers hebben terecht meer positie gekregen en er wordt ook meer werk gemaakt van goede begeleiding. De slachtoffercoördinatoren bij het Openbaar Ministerie vind ik een mooi en goed voorbeeld.

2.Uw partij stemde onlangs tegen het wetsvoorstel waarmee slachtofferrechten verder worden uitgebreid. Kunt u uitleggen waarom?

Ons bezwaar zit bij de verschijningsplicht voor verdachten die in voorlopige hechtenis zitten. Enerzijds is het voorstel vrij symbolisch. De meeste verdachten zullen geen afstand doen van hun aanwezigheidsrecht tijdens een inhoudelijke behandeling. Anderzijds wringt het wel met de onschuldspresumptie. Een verdachte wordt gedwongen allerlei zaken aan te horen, terwijl hij of zij ook kan worden vrijgesproken. Het is daarmee een maatregel waarvan ik me afvraag wat het echt toevoegt, terwijl het wel negatieve impact heeft op de balans in het strafproces.

“Als ik me probeer te herinneren hoe het was toen ik in 2005 begon als Officier en hoe het tien jaar later ging, dan
is er veel verbeterd.” – Maarten Groothuijzen, lid van de D66- fractie

3. U krijgt als volksvertegenwoordiger veel ervaringsverhalen van slachtoffers en hun naasten te horen, welke maken het meeste indruk op u en waarom?

De meeste indruk hebben toch zaken uit mijn verleden als officier gemaakt. Vaak heb je dan regelmatig contact met slachtoffers of nabestaanden. De gevolgen van een misdrijf worden dan goed duidelijk.

4. U heeft zich met andere Kamerleden en het Fonds Slachtofferhulp hard gemaakt voor een betere privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden, binnen de rechtspraak en daarbuiten. Heeft u er vertrouwen in dat het beter zal gaan in de toekomst?

Hier is nog een wereld te winnen. Het zal tijd kosten. Ik vind het belangrijk dat we met de ambitie ook voldoende tijd, middelen en capaciteit geven aan politie en Openbaar Ministerie om het ook waar te maken. De politiek heeft nog wel eens de neiging om het te laten bij ambities.  

5. Wij krijgen veel signalen dat slachtoffers hun rechten niet kunnen uitoefenen en deze te vrijblijvend lijken. In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat het nu zaak is om te zorgen dat slachtofferrechten in de praktijk worden nageleefd. Waar zet uw partij, na de verkiezingen in 2021, concreet op in om dat waar te maken?

Uitvoering. Uitvoering. Uitvoering. Er is de laatste tijd veel veranderd in regelgeving. Daar zit het (grotendeels) niet in. Het komt er nu op aan te zorgen dat alles ook netjes wordt uitgevoerd. Dat begint bij een realistische planning, voldoende geld en mensen. Maar het vereist ook een andere manier van denken.

Dit artikel verscheen in het Fonds Slachtofferhulp Magazine, dat wij drie keer per jaar naar onze donateurs sturen.