Recht om te klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen zaak komt

Ben je slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op informatie.


De Officier van Justitie kan na het doen van onderzoek besluiten dat er niet genoeg bewijs ligt om de verdachte te vervolgen en er dus geen strafzaak komt (sepot). Ook kan de Officier van Justitie besluiten om de verdachte zelf een straf op te leggen, zonder dat de zaak voor de rechter komt. Dit noemen we een strafbeschikking.

Een klacht indienen tegen dit besluit

Tegen deze beslissingen kan jij als slachtoffer of nabestaande – eventueel met behulp van een advocaat – een klacht indienen bij het Gerechtshof. Dit heet een artikel 12-sv procedure.  De klachtenbrief stuur je – binnen 3 maanden na de beslissing – naar het Gerechtshof in de regio waarin jouw zaak behandeld wordt. Hierin leg je uit waarom jij vindt dat de verdachte wél vervolgd moet worden.

Het Gerechtshof besluit vervolgens of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen of niet. Meer informatie over deze procedure en over wat er allemaal in een klachtenbrief moet staan, vind je hier.