Feiten en cijfers seksueel geweld

Cijfers seksueel geweld (Amnesty, 2019)

Statistieken verkeersongevallen

Onderzoek Patiëntenfederatie over uitgestelde zorg

COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de criminaliteitsontwikkeling in Nederland

Factsheet Seksueel Geweld CSG (01-2020)