Feiten en cijfers seksueel geweld

https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-seksueel-geweld/

Cijfers seksueel geweld (Amnesty, 2019)

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/dossier

Statistieken verkeersongevallen

https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-verkeer/

Onderzoek Patiëntenfederatie over uitgestelde zorg

https://fondsslachtofferhulp.nl/files/uploads/2020/04/17042020-Flitspeiling-Uitstel_onderzoek_en_behandeling_2.pdf

COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de criminaliteitsontwikkeling in Nederland

https://www.researchgate.net/publication/340399367_COVID-19_en_de_mogelijke_gevolgen_voor_de_criminaliteitsontwikkeling_in_Nederland

Factsheet Seksueel Geweld CSG (01-2020)