Recht op verzoek om contact met de dader

Ben je slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op informatie.


Heb je als slachtoffer of nabestaande behoefte aan contact met de dader? Bijvoorbeeld om antwoord te krijgen op bepaalde vragen of om de dader een brief te sturen. Mits de dader hier ook voor open staat, heb je altijd het recht om in contact te komen met de dader. Er zijn twee vormen van contact:

doormiddel van herstelbemiddeling;
doormiddel van mediation.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een vorm van contact dat zowel voor, na, als tijdens de strafzaak kan plaatsvinden. Als je in contact wil komen met de verdachte of dader, kan je als slachtoffer of nabestaande op elk gewenst moment een verzoek hiertoe doen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Perspectief Herstelbemiddeling. Ook kan het zo zijn dat de dader juist contact wil met het slachtoffer. Ook hij kan hiertoe dan een verzoek indienen bij Perspectief Herstelbemiddeling.

Contact tussen slachtoffer en dader gebeurt onder begeleiding van een medewerker van Perspectief Herstelbemiddeling. Vindt het contact plaats tijdens de strafzaak, dan kúnnen jullie er samen voor kiezen om de Officier van Justitie en rechter te informeren wat er tijdens de gesprekken wordt besproken. Op die manier kunnen zij daar rekening mee houden.

Mediation

Mediation is een beperktere vorm van herstelbemiddeling. Mediation enkel tijdens de strafzaak plaatsvinden. Een initiatief tot mediation komt altijd vanuit de Officier van Justitie of rechter.. Wel heb je als slachtoffer of nabestaande altijd de keuze om hier wel of niet aan mee te werken. Ook de dader is vrij om hier niet aan mee te doen.

Zaken die besproken worden tijdens mediation nemen de Officier en rechter mee in de strafprocedure. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het al dan niet vergoeden van geleden schade. De rechter en Officier moeten tijdens de strafzaak rekening houden met de gemaakte afspraken. Mediation tijdens strafzaken wordt ook uitgevoerd door mediators van mediationbureaus van de Rechtbank zelf.