Cijfers kindermishandeling Nederland

Op deze pagina hebben we feiten en cijfers verzameld over kindermishandeling in Nederland.


De cijfers van kindermishandeling zijn verontrustend. Zeker als je bedenkt hoe groot de impact van kindermishandeling is op de lange termijn. En lang niet alle kinderen krijgen de hulp die ze nodig hebben. Inzicht in deze cijfers helpt bewust te worden van de omvang en actualiteit van het probleem. Fonds Slachtofferhulp zet daarom alle feiten en actuele cijfers over kindermishandeling op een rij.

Wat verstaan we onder kindermishandeling? 

Onder kindermishandeling valt lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. 

Cijfers kindermishandeling

Jaarlijks maken rond de 120.000 kinderen in Nederland kindermishandeling mee.  Dat is 3% van alle kinderen in Nederland, gemiddeld in elke schoolklas één kind. 96% van deze kinderen is mishandeld door de biologische ouder.  

Melding kindermishandeling bij Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. In 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 120 duizend meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat zijn er 8 duizend minder dan in 2020. Daarnaast gaven zij 134 duizend keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dat waren er bijna 12 duizend meer dan in 2020. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Krijgen alle kinderen de hulp die ze nodig hebben? 

Naar schatting worden 25.000 tot 50.000 kinderen nu niet goed geholpen met het bestaan de behandelaanbod. 

Wat doet Fonds Slachtofferhulp?

Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor erkenning en de juiste hulpverlening voor slachtoffers. Berechting van daders helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen en bij het aanpakken van het probleem op nationaal niveau.

Ben jij of ken jij een slachtoffer van kindermishandeling? Via de Slachtofferwijzer vind je de juiste organisaties voor hulp bij juridische stappen, emotionele of praktische ondersteuning.