Cijfers kindermishandeling Nederland

Op deze pagina hebben we feiten en cijfers verzameld over kindermishandeling in Nederland.


De cijfers over kindermishandeling zijn zorgwekkend. Zeker als je bedenkt hoe groot de impact van kindermishandeling is op de lange termijn. Bovendien krijgen lang niet alle kinderen de hulp die ze nodig hebben. Deze cijfers maken ons bewust van de omvang en actualiteit van het probleem. Wij vertellen wat onder kindersmishandeling valt en hoe vaak kindermishandeling voorkomt in Nederland.

Wat valt onder kindermishandeling? 

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor en kind gewelddadig of bedreigend is. Hieronder valt dus lichamelijk geweld, emotionele mishandeling, maar ook verwaarlozing. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

 • Lichamelijke mishandeling: als een volwassene een kind (regelmatig) slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling: als een volwassene een kind (regelmatig) uitscheldt, vernedert of het kind bewust bang maakt.
 • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. Denk aan geen eten of geen plek om te slapen.
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet genoeg liefde, warmte en geborgenheid van de ouders/verzorgers.
 • Seksueel misbruik: een volwassene dringt seksuele aanrakingen aan een kind op.

Cijfers kindermishandeling

Het Nederlands Jeugdinstituut houdt bij hoeveel kinderen er slachtoffer zijn van kindermishandeling. Zij schatten in dat er in 2017 in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar zijn blootgesteld aan kindermishandeling. Dat is ongeveer drie procent van alle kinderen in Nederland. Het gaat hier om kinderen waarbij de mishandeling door een professional is herkend. Niet alle gevallen van kindermishandeling worden herkend en daarom is deze drie procent een ondergrens.

Percentage van het totaal aantal gevallen van kindermishandeling

 • Emotionele verwaarlozing: 36%
 • Lichamelijke verwaarlozing: 24%
 • Emotionele mishandeling: 11%
 • Lichamelijke mishandeling: 18%
 • Seksueel misbruik: 4%
 • Overig: 7%

96 procent van de kinderen is mishandeld door de biologische ouder. Bij 29 procent van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt was er sprake van meer dan één vorm van mishandeling.

Cijfers kindermishandeling scholieren

Van de basisschoolleerlingen van groep 7 en 8, zegt 27 procent dat zij één of meerdere vormen van kindermishandeling hebben meegemaakt. Van de leerlingen van de middelbare school zegt bijna 25 procent dat zijn ‘ooit in het leven’ slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling.

Melding kindermishandeling bij Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt om iemand anders kan je een beroep doen op Veilig Thuis. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Je kan contact opnemen met Veilig Thuis door te bellen naar 0800-0200.

Wat gebeurt er als jij Veilig Thuis belt?

 • Je belt gratis 0800-0200 en krijgt een medewerker aan de lijn.
 • De medewerker luistert naar jouw verhaal, stelt vragen en beantwoordt jouw vragen.
 • De medewerker kijkt samen met jou of er iets wat je zelf kan doen.
 • Als jullie tot de conclusie komen dat dat lastig is. Dan helpt de medewerker jou om een melding te maken van je vermoedens.
 • Op basis van de melding onderzoekt Veilig Thuis de situatie of roepen ze hulp in.
 • Veilig Thuis vertelt je wat er met jouw melding gebeurt.

Wat doet Fonds Slachtofferhulp?

Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor erkenning en de juiste hulpverlening voor slachtoffers. Berechting van daders helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen en bij het aanpakken van het probleem op nationaal niveau.

Ben jij of ken jij een slachtoffer van kindermishandeling? Via de Slachtofferwijzer vind je de juiste organisaties voor hulp bij juridische stappen, emotionele of praktische ondersteuning.