Sociale steun en erkenning essentieel voor herstel na slachtofferschap

Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen: je maakt iets vreselijks mee, zoals een verkeersongeval of een geweldsdelict en je leven staat volledig op zijn kop. Je hebt steun en erkenning nodig van de mensen die dichtbij je staan, maar helaas blijft dit uit. Steeds meer studies laten zien hoe belangrijk sociale steun en erkenning daadwerkelijk zijn, en wat de gevolgen zijn wanneer slachtoffers hier niet op kunnen rekenen. Zoals ook een recent onderzoek naar het verband tussen sociale erkenning en PTSS-klachten. In dit artikel lees je meer over de resultaten uit dit onderzoek en het belang hiervan voor de hulp aan slachtoffers.

Is erkenning voor slachtoffers écht zo belangrijk?

Voor slachtoffers van criminaliteit, geweld en ongevallen is erkenning door de sociale omgeving essentieel. Dit blijkt onder andere uit ons VICTIMS-project, een grootschalig onderzoek naar het belang van steun door de omgeving.

Naast het VICTIMS-project, tonen verschillende internationale studies aan, dat begrip voor de gevoelens, gedachten en het gedrag van slachtoffers, ervoor kan zorgen dat er minder psychische problemen worden ervaren. Een recente grootschalige studie, die onderdeel uitmaakt van ons VICTIMS-project, verduidelijkt het verband tussen sociale erkenning en PTSS-klachten.

Veel erkenning zorgt op korte termijn voor minder PTSS-klachten

Uit het onderzoek door CentERdata, Tilburg University’s Nethlab en de Universiteit van Zürich, is gebleken dat slachtoffers die in de eerste maanden veel erkenning en begrip krijgen vanuit hun omgeving, een half jaar later minder last hebben van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op de lange termijn hebben erkenning en begrip géén positief effect meer op de verwerking.

Dit verband werkt verbazingwekkend genoeg twee kanten op. PTSS-klachten blijken erkenning en begrip te ondermijnen. Mensen die kampen met veel PTSS-klachten krijgen later minder erkenning en begrip vanuit hun sociale omgeving.

Foto van belang sociale steun

Belang sociale steun en erkenning opnieuw bevestigd

Op jaarbasis wordt zo’n 13 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van criminaliteit, geweld of een ongeval. Dit komt neer op zo’n 1,7 miljoen mensen per jaar die de hulp van hun omgeving in meer of mindere mate nodig hebben.

Dit onderzoek onderstreept opnieuw het belang van tijdige erkenning voor mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt. Het leven van mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken hoeft namelijk niet gekenmerkt te worden door slachtofferschap. Met steun en erkenning door de omgeving kunnen zij een veranderd leven weer zo veel mogelijk oppakken. En mogelijk krachtiger dan ooit in het leven te staan.

Tips en informatie over het geven van sociale steun en erkenning

Iemand steunen die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, is niet eenvoudig. Hier zijn wij ons van bewust. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers tóch kunnen rekenen op de steun die zij verdienen, zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een website speciaal voor naasten van slachtoffers. Op deze website kunnen mensen straks informatie en laagdrempelige tips vinden. Alle informatie is ontwikkeld op basis van onze eigen expertise, de kennis van deskundigen en de ervaring van slachtoffers en nabestaanden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!