De juiste koers voor slachtoffers

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Als je buiten je eigen toedoen in een situatie terechtkomt die grote gevolgen heeft, verdien je erkenning, steun én hulp. Of dat nu hulp van een professional is, (h)erkenning van een lotgenoot of steun uit je directe omgeving. Die helpende hand, in welke vorm dan ook, is voor ieder slachtoffer cruciaal om het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Dat slachtofferschap iedereen kan overkomen blijkt wel uit de cijfers van ons onderzoek ‘Victims in Modern Society’dat we eind september presenteerden op een symposium en in de media. Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar 1,7 miljoen Nederlanders slachtoffer werden van serieuze bedreigingen, ongevallen, fysiek (seksueel) geweld of oplichting. Het onderzoek laat zien dat al deze slachtoffers tegen verschillende problemen aanlopen.

Sociale steun en erkenning

Voor dit meerjarige onderzoek werken we samen met het gerenommeerde onderzoeksinstituut CentERdata van de Tilburg University. We willen daarmee meer inzicht krijgen in hoe het is gesteld met de sociale steun, erkenning, het gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten nadat mensen slachtoffer zijn geworden. Het onderzoek levert ons belangrijke input op. We vergelijken op basis van alle resultaten de situaties van de verschillende slachtoffergroepen waarvoor wij ons sterk maken. En kijken dan naar hoe de eerste opvang geregeld is en hoe de vervolghulp eruitziet. Wat ervaren mensen als de meest effectieve therapie? En hoe staat het ervoor met bijvoorbeeld de schade afhandeling en de rechtspositie van deze groepen? Op basis hiervan bedenken we verbeteringen en proberen deze door te voeren. Verbeteringen die we na een geslaagde proef ook verder willen brengen en als het even kan ergens structureel willen onderbrengen. Met behulp van wetten, subsidies en andere regelingen. Zodat geschikte hulp blijft en slachtoffers daarop kunnen blijven rekenen. Zo ontstaat onze agenda voor de komende jaren.

Jubileumjaar

Ook in 2019 zullen we deze koers voor slachtoffers blijven varen. Een bijzonder jaar waarin Fonds Slachtofferhulp zijn 30-jarig jubileum viert. Een jaar waarin we stilstaan bij wat er, sinds de oprichting door prof. mr. Pieter van Vollenhoven in 1989, allemaal is verbeterd voor slachtoffers. Maar vooral ook een jaar om te werken aan wat er nog allemaal beter kan én moet. Het is geweldig dat we daarbij op uw steun mogen rekenen. Want al ons werk kunnen wij alleen maar doen dankzij onze trouwe donateurs en sponsors. En daar willen wij u, zo op de valreep van het oude jaar, heel hartelijk voor bedanken. Mede namens de Raad van Toezicht, onze ere-voorzitter en alle medewerkers wens ik u en uw dierbaren heel mooie feestdagen en een veilig en vredig 2019 toe.

Lees de blog van Ineke Sybesma in de HulpPost