Recht op bescherming

Wanneer je slachtoffer bent geworden van een ongeluk of misdrijf, is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op informatie.


Als slachtoffer of nabestaande heb je recht op bescherming. Wat houdt dat in? Bijvoorbeeld de politie verzoeken om, uit veiligheidsoverwegingen, jouw naam of adres niet in de aangifte te zetten. In plaats daarvan kun je bijvoorbeeld die van je advocaat kiezen, mocht je die hebben. In plaats van je naam kan de politie een nummer neerzetten. Je gegevens worden vermeld op de aangifte die de verdachte en diens advocaat te zien krijgen.

Ben je bang voor de verdachte of voel je je onveilg? Geef het aan bij de politie of het Openbaar Ministerie en verzoek hen om de verdachte een verbod op te leggen. Dit kan een contactverbod, gebiedsverbod of locatieverbod zijn.

Contactverbod

Een contactverbod betekent dat de verdachte op geen enkele manier contact met je mag opnemen. Als je de verdachte ergens tegenkomt, mag hij je niet benaderen. Ook mag hij geen contact met je opnemen via de telefoon, whatsapp of social media of via derden. Andersom mag je – wanneer er een contactverbod van kracht is – als slachtoffer ook geen contact zoeken met de verdachte.

Gebiedsverbod en locatieverbod

Bij een gebiedsverbod mag de verdachte niet in een bepaald gebied komen. Het is de verdachte bijvoorbeeld verboden om zich binnen een straal van 1 kilometer rondom jouw huis te bevinden. Maar het gebied kan ook een woonplaats of provincie zijn.
Krijgt een verdacht een locatieverbod opgelegd, dan mag hij niet meer op een specifieke locatie komen waar jij zelf vaak komt. Denk aan een sportclub, de school van je kind of de lokale supermarkt.

Het opleggen van een verbod betekent niet automatisch dat de verdachte zich hieraan houdt. Overtreed de verdachte het verbod, dan is het belangrijk dit te melden bij de In de meeste gevallen is dat namelijk strafbaar.

Getuigenbescherming

Word je opgeroepen om te getuigen? Ook dan heb je recht op bescherming.