Registratie zorgervaringen

Fonds Slachtofferhulp registreert ervaringen waarbij zorg of behandeling onvoldoende of niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

Ons doel is om omvang van dit probleem in kaar te brengen en te begrijpen welke oplossingen bij kunnen dragen aan herstel.


Direct naar de vragenlijst

– Dit onderzoek voeren wij geheel belangeloos en zonder winstoogmerk of verdienmodel uit.
– Wij danken je voor je vrijwillige bijdrage en jouw verhaal.
– De vragenlijst is volledig anoniem.
– Uw deelname neemt circa 5 minuten in beslag.
– Laat aan het einde uw gegevens achter indien je op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek. Dit is niet verplicht.