Brochure nalaten

Meer informatie over nalaten vindt u in onze speciale brochure. Deze is eenvoudig te bestellen via deze pagina.

Brochure nalaten

In de brochure ‘Nalaten aan het Fonds Slachtofferhulp’ vindt u meer informatie over nalatenschappen en de verschillende manieren waarop u dit kunt invullen. We delen hierin ook meer over ons werk voor slachtoffers in Nederland en wat we in de toekomst voor hen willen bereiken. Als u onderstaand formulier invult en verzendt, ontvangt u de brochure thuis.

Bestelformulier
Ja, ik maak graag gebruik van de gelegenheid om de brochure ´Nalaten aan Fonds Slachtofferhulp´ te bestellen.