Recht op vergoeding voor je schade

Wanneer je slachtoffer bent geworden van een ongeluk of misdrijf, is het goed om te weten dat je rechten hebt. Welke dit zijn? We hebben de veertien wettelijk vastgelegde rechten voor je op een rij gezet. Hier lees je alles over het recht op schadevergoeding.


Wanneer je slachtoffer word van een strafbaar feit, is er in veel gevallen sprake van schade. Die kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij materiële schade gaat het bijvoorbeeld om een kapotte bril, medische kosten vanwege een gebroken arm maar ook het mislopen van inkomsten doordat je een tijd niet hebt kunnen werken. Immateriële schade is schade door bijvoorbeeld verdriet, smart of gemis of bepaalde lichamelijke beperkingen  die zijn ontstaan als gevolg van het ongeluk. Deze schade is niet zo makkelijk in geld uit te drukken en wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is dus een financiële vergoeding voor de pijn die iemand lijdt (zowel fysiek als psychisch) of het verdriet dat iemand heeft.

Affectieschade

Sinds 2019 kan je niet alleen smartengeld vragen voor iets wat jou zelf is overkomen, maar ook voor het verdriet dat je hebt doordat iemand anders iets is overkomen. Dit noemen we ook wel affectieschade. Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo dient het slachtoffer ernstig en blijvend letsel te hebben, of te zijn overleden. Alleen de partner van het slachtoffer, eventuele kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Meer informatie over de verschillende vormen van schade en schadevergoeding kan je vinden op Slachtofferwijzer.nl.

Vergoeding van je schade

Wil je je schade vergoed krijgen? Dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ben je slachtoffer van een medische fout of auto-ongeluk? Dan wordt de afwikkeling van je schade vaak met de verzekeraar van de tegenpartij geregeld.
Komt er een strafzaak? Dan heb je als slachtoffer het recht om je schade in te dienen bij de rechter met het verzoek de dader te veroordelen tot het betalen hiervan. Een advocaat of medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je hierbij helpen.

Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij  het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS)  en/of  de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)  en/of  de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Het is handig om vooraf met je advocaat te overleggen over wat je aan kosten kunt verwachten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Als de dader wordt veroordeeld tot het vergoeden van je schade, dan vraagt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dit bedrag voor jou aan de dader terug en wordt dit naar jou overgemaakt. Als het CJIB acht maanden na de uitspraak van de rechter het bedrag nog niet in zijn geheel heeft kunnen innen bij de dader, maakt het CJIB het restant vast naar je over. Voor gewelds- en zedenslachtoffers is dit bedrag onbeperkt, voor slachtoffers van overige misdrijven geldt een maximum van € 5.000.