Stichting PSG

Sinds 2016 organiseert Stichting Pelgrimage Slachtoffers Geweldsmisdrijven (PSG) jaarlijks een pelgrimage naar Lourdes voor (nabestaanden van) slachtoffers van geweldsmisdrijven. Fonds Slachtofferhulp is hoofdsponsor van dit initiatief.Waarom dit project?

Stichting Pelgrimage Slachtoffers Geweldsmisdrijven (PSG) organiseert en begeleidt pelgrimages voor (nabestaanden van) geweldslachtoffers. De stichting is mede opgericht door Jacques en Wanda Beemsterboer, ouders van Nadine Beemsterboer. Nadine Beemsterboer werd in 2006 met messteken om het leven gebracht door haar ex-vriend. Ouders Wanda en Jacques bleven achter met een onbeschrijfelijk verdriet en een vastberadenheid om de dood van hun dochter betekenis te geven.

Ze richtten de Nadine Foundation en mede de Stichting PSG op. Met de lotgenotenpelgrimage naar Lourdes geven zij slachtoffers en nabestaanden de verwerking, erkenning en troost die zij zo hard nodig hebben. In 2016 begeleidden Wanda en Jacques voor het eerst 13 andere nabestaanden in Lourdes. De nabestaande werden gemonitord en achteraf geïnterviewd werden door een onderzoeker van INTERVICT (Universiteit Tilburg).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze mensen, van wie het leven ingrijpend is veranderd door een geweldsdelict, veel baat hebben bij het delen van hun ervaringen met lotgenoten tijdens deze tocht. En dat is precies waarom Fonds Slachtofferhulp als hoofdsponsor deze pelgrimstocht mede mogelijk maakt.

“Wat een geweldige dagen hebben we met elkaar beleefd. Natuurlijk is er ontzettend veel pijn, dat dragen we mee in ons hart. Maar het was goed om erover te praten met lotgenoten en overeenkomsten te ontdekken bij elkaar.”

Voormalig deelneemster Wicky van der Meijs

De pelgrimstocht

Jaarlijks gaan zo’n 15 deelnemers mee op pelgrimstocht naar Lourdes. Allemaal zijn zij slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf. De deelnemers worden begeleid door geestelijk verzorgers. Dat zijn professionals die zelf een ernstig incident hebben meegemaakt en weten hoe het is om anderen te begeleiden.

Hoewel Lourdes een katholieke bedevaartsoord is, is de tocht ook geschikt voor mensen zonder religieuze achtergrond.

In 2023 is de Pelgrimage van 11 tot 16 september. Wil jij je aanmelden? Hou hiervoor de website van Stichting PSG in de gaten.

Over Stichting PSG

Stichting PSG heeft de volgende doelstellingen:

  • Het (doen) organiseren van zingevende pelgrimages voor slachtoffers en nabestaanden van een ernstig geweldsmisdrijf.
  • Een bijdrage te leveren aan het proces naar aanvaarding, erkenning, heelwording en zo mogelijk vergeving en verzoening.
  • Het bevorderen van lotgenotencontact door een gemeenschappelijke pelgrimage.